Skip to main content

Iedereen is welkom in De Morgenster bij de ALV en bij de niet te missen lezing over FLEXINet door Prof Gautham Ram, TU Delft.

ALV (Algemene Ledenvergadering) HET Coöperatie
We praten je bij over 2020, de groei van HET maar ook de hobbels die we tegenkomen. maar vooral ook over de recente, spannende ontwikkelingen qua inhoud en samenwerkingen. En we breiden het bestuur weer uit, met twee kandidaat-leden.

Themasessie FLEXINet: FLEXINet: Flexibele opwek, opslag en afname & Wijk Energie Systemen
Zoals je van ons gewend bent, verzorgen we altijd een themalezing na de ALV. Die wordt deze keer gehouden door prof Gautham Ram. Die neemt ons mee in de wereld van slim laden, flexibiliteit met opslag en vraagsturing, ofwel, de geïntegreerde toekomst van de energietransitie. Dat is niet alleen theorie; Hilversum is living lab en HET Coöperatie maakt deel uit van het project FLEXINet. Theorie en innovatie komen tot leven in Hilversum! De lezing van Prof Gautham Ram wil je dus vast niet missen, als geïnteresseerde in de Hilversumse energietransitie!

Aanmelding voor ALV en/of Themasessie
Aanmelding is noodzakelijk. Meld je uiterlijk 29 juni aan via info@hetcooperatie.nl en je ontvangt van tevoren de stukken.
Iedere geïnteresseerde is welkom, je hoeft dus geen lid te zijn van HET Coöperatie.


Woensdag 30 JUNI:   

Locatie:  De Morgenster
Seinstraat 2, 1223 DA Hilversum

  • Inloop vanaf 19:00u
  • ALV HET van 19:30-20:30u
  • Themasessie FLEXINet van 20:45 – 21:30u

Over de lezing
Prof Gautham Ram is projectleider FLEXINet en neemt ons mee in het gedachtengoed, doelstellingen en aanpak van FLEXINet en het living lab Hilversum. Hij is erkend internationaal specialist en opleider inzake slim laden en heeft vele publicaties op zijn naam staan en prestigieuze prijzen gewonnen.

FLEXINet Hilversum
FLEXINet is een programma van TU Delft in samenwerking met bedrijven. Met deelname aan FLEXINet staat HET, samen met de gemeente Hilversum, vooraan in de ontwikkelingen en innovaties die bij gaan dragen aan een effectieve en betaalbare energietransitie.

HET wordt een zogenaamd ‘living lab’. Technische innovaties worden in een real life situatie onderzocht en door ontwikkeld. Het idee is om dat in de wijk Kerkelanden op te gaan zetten, natuurlijk in afstemming met gemeente, bewoners, bewonersorganisatie Ver-KEN en andere stakeholders.

Meer over FLEXINet
HET maakt sinds mei 2021 deel uit van het MOOI-onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma FLEXINet. MOOI staat voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie, een TKI-programma van de rijksoverheid. TKI staat voor Topsectorenbeleid Kennisontwikkeling en Innovatie.

Het FLEXINet project en -consortium wordt getrokken door de TU Delft. Daarnaast doet een groot aantal techbedrijven in de opslagtechnologie (zoals LeydenJar, Dr Ten, Summerheat), in de regelsoftware (zoals TU Delft, PRE, VITO) en in de business case ontwikkeling (oa Emmett Green) onderdeel uit van het project.

Specifieke aandacht wordt geschonken aan de sociale component, een programmaonderdeel dat wordt geleid dor TU Eindhoven, prof Floor Alkemade. Dat gaat onder meer over de SRL, het Societal Readiness Level, naast het meer bekende TRL, het Technology Readiness Level. HET gaat zich, met Emmett Green, richten op de BRL, het Business Readiness Level. Naast technisch mogelijk en sociaal geaccepteerd moeten oplossingen ook ‘uit’ kunnen, ofwel financieel haalbaar zijn.

Lees hier het artikel in de Gooi en Eembode over Hilversum living lab voor energiesysteem van de toekomst: FLEXINet.