Skip to main content

Kerkelanden Onderzoek Duurzame warmte

Kerkelanden Onderzoek Duurzame warmte

In de toekomst gaan we in Nederland en dus ook in Hilversum van het aardgas af. Per wijk wordt gekeken wat de beste oplossing daarvoor is. In Kerkelanden zou bijvoorbeeld via een warmtenet warmte de wijk in geleid kunnen worden. Kerkelanden heeft een specifiek voordeel: de aanwezigheid van een kanaal dat als warmtebron zou kunnen dienen.

Haalbaarheidsonderzoek Duurzame warmte Kerkelanden
In 2020 hebben Waternet, Firan en energiecoöperatie HET (Hilversumse Energie Transitie) onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een duurzaam warmtenet in de wijk, met steun van provincie Noord-Holland en de gemeente. Daarbij is gekeken naar de techniek voor een warmtenet, hoe dat samen met de bewoners georganiseerd zou kunnen worden en of het financieel een aantrekkelijke optie is. De drie uitvoerders van de haalbaarheidsstudiepartijen presenteerden op 3 en 7 december 2020 online de resultaten en nodigden bewoners en ondernemers in de wijk uit om mee te praten.

Een duurzaam wijkwarmtenet in Kerkelanden is technisch en organisatorisch haalbaar, onder de juiste voorwaarden. Dat presenteerden de drie partijen op de tweede ronde bewonersavonden in december. Hier namen zo’n veertig bewoners online aan deel. Zij gaven positief maar ook kritisch hun visie op de gepresenteerde opties. Vooral de financiën vormen een hobbel. In vergelijking met verwarmen met gas, en tegen de huidige prijs, zijn duurzame alternatieven nog steeds duurder. Kijk onderaan deze pagina voor de verslagen, presentaties en veel gestelde vragen.

Ver-KEN
Door de bijeenkomsten van de klankbordgroep Kerkelanden over het wijkwarmte-onderzoek zijn een aantal bewoners enthousiast geworden om met elkaar meer te willen ondernemen op dit vlak van energieopwekking voor de wijk. Zij hebben zich verenigd in Ver-KEN. Meer weten over dat lokale initiatief? Ga naar de website van Ver-KEN en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Interesse?
Betrokken zijn kan op veel manieren. Meedenken kan via de klankbordgroep. Meedoen kan bijvoorbeeld ook als energiecoach of door het bijwonen of organiseren van een energieavond. Voor meer informatie kun je bellen met HET Energieloket; vraag naar energieadvies en de bon van €65,- voor energiebesparende producten. Of doe mee met een gezamenlijke inkoopactie isolatie of zonnepanelen! Bekijk HET Agenda voor een overzicht van de activiteiten.

Contact
Op de hoogte blijven? Vragen? Mail naar kerkelanden@hetcooperatie.nl of bel 06 53 999 765.

Rapportage haalbaarheidsonderzoek duurzaam wijkwarmtenet in Kerkelanden/Hilversum – Hoofdrapport
Deelrapport 1 – Technische en financiële haalbaarheid  
Deelrapport 2 – Haalbaarheid coöperatief wijkwarmtebedrijf
Deelrapport 3 – Participatie en sociale acceptatie warmtenet


Toelichting TCO model Wijkwarmtenet Kerkelanden

Naast het lezen van de rapporten over het onderzoek kunt u zelf ook meerekenen. Vraag het TCO rekenmodel op dat is gebruikt via info@hetcooperatie.nl, en maak zelf alternatieve berekeningen. In de toelichting staat aangegeven hoe het model werkt.


Verslag Bewonersavonden Kerkelanden december 2020
Bijlage bij Verslag Bewonersbijeenkomsten december 2020

Presentatie Bewonersbijeenkomsten december 2020: Participatie

 

Vragen en antwoorden Haalbaarheidsonderzoek Duurzame warmte Kerkelanden

Archief