Skip to main content

Kernwaarden

Zo wil HET zijn

a. Samen staan we sterk

Met hoe meer mensen we werken aan de transitie, hoe beter en sneller die kan verlopen. HET is een ledenorganisatie, die baat heeft bij een brede basis. Meer leden en meer partners geeft meer mogelijkheden en invloed.

b. We kunnen en willen HET niet alleen

We geloven in het verenigen van krachten en in samenwerking. Ten eerste met maatschappelijke partners: de gemeente, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven. En met het groeiend aantal burgerinitiatieven en energiecoöperaties binnen en buiten Hilversum.

c. Zakelijk zonder winstoogmerk

We maken vergroenen aantrekkelijk voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Via het organiseren van kennis en kapitaal. We opereren zonder winstoogmerk. We zijn een non-profit met een groot aandeel vrijwilligersinzet, maar we opereren zakelijk. Ook hier werken we samen met partijen die ons aanvullen als het nodig is.

d. Vernieuwend

Energieneutraal werken en wonen is in veel aspecten nieuw en veel techniek is nog in ontwikkeling. Die ontwikkeling en innovatie ondersteunen we graag, in samenwerking met kennispartners.

We doen dingen in Hilversum die hier nog niet eerder zijn gedaan. Samen met buurtbewoners en bedrijven. HET bouwt aan de toekomst in pilot-, proef- en onderzoekstrajecten.

Spreekt dit jou aan?

Kun jij je vinden in deze aanpak van de energietransitie?
Kies jouw favoriete thema en word vrijwilliger!

Hilversum aardgasvrijElektrisch autodelenZonnepanelen voor mkb