Skip to main content

HET bestuur

bewaakt de koers

Het bestuur bewaakt de koers van de coöperatie. De bestuursleden doen dat in opdracht van het hoogste orgaan: de Algemene Ledenvergadering. Oftewel, de leden staan centraal. Het bestuur heeft nauw contact met het Bureauteam en de Maatschappelijke Adviesraad. En naar buiten toe: met onze stakeholders en samenwerkingspartners. Zo worden ieders belangen meegewogen.

Jos Snels

Voorzitter bestuur

Mijn drijfveer om het HET bestuur voor te zitten:
We moeten met elkaar er echt de schouders onder gaan zetten om te verduurzamen. Zonder persoonlijke inzet gaat het niet, en die lever ik graag.

Veronique Ummels

Bestuurslid

In mijn dagelijkse werk als programmamanager leid ik organisatieveranderingen als gevolg van technische innovatie. Een van de grootste veranderingen waar we de komende jaren voor staan is de energietransitie. Ik ben nieuwsgierig naar hoe innovatie de broodnodige cultuuromslag kan gaan helpen. Ik zet mijn kennis en ervaring hiervoor graag in, als bestuurslid bij HET.

Justine Ros

Bestuurslid

De gevolgen van de klimaatverandering zien en voelen wij dagelijks om ons heen. Graag lever ik mijn bijdrage aan het verminderen van onze CO2-uitstoot door een lokale aanpak, in mijn eigen woonomgeving. Samen met de leden, de vrijwilligers en professionals die zoveel goed werk doen bij HET. Als bestuurslid kan ik mijn kwaliteiten inzetten voor het verder professionaliseren van de organisatie en voor het versterken van de samenwerking met de maatschappelijke partners. En in de regio zal ik de belangen van HET vertegenwoordigen als bestuurder van Energie Verbonden. Samen naar een energieneutraal Hilversum!

Vacature

Bestuurslid/ Penningmeester/ Secretaris

BESTUURSVACATURES:
Ga jij door het vuur voor HET bestuur? Ook bijdragen aan de Hilversumse Energie Transitie? HET bestuur geeft leiding aan de koers en uitvoering van HET als groeiende sociale organisatie, en draagt zo bij aan lokaal klimaatbeleid. Het bestuur vergadert maandelijks. Bekijk de vacatures voor bestuurssecretaris en penningmeester op hetcooperatie.nl/vacatures