Skip to main content

8 DECEMBER: 
ALGEMENE LEDENVERGADERING HET

Online via Teams

Kom naar de ALV van HET Coöperatie en praat mee over wat HET kan doen aan de gevaarlijke klimaatcrisis!

  • Inloop vanaf 19.00
  • ALV van 19.30 tot 21.30

Op de agenda staan in ieder geval:

  • herziene jaarrekening 2020: advies kascommissie, goedkeuring en decharge bestuur over 2020
  • jaarplan 2022 en begroting 2022
  • in kader van jaarplan 2022: mededelingen bestuur en gesprek leden over lokale samenwerking.

Aanmelding:
Meld je aan via info@hetcooperatie.nl (vermeld voorletters, achternaam en adres).

Microsoft Teams-vergadering
Deelnemen op uw computer of via de mobiele app:

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Oproep:
het bestuur is onderbemenst en heeft versterking nodig. Wil je je schouders zetten onder lokaal praktisch beleid en projecten die de ‘gevaarlijke klimaatverandering’ helpen afremmen? En heb je zo ‘n 10 tot 20 uur per maand om hierin actief te zijn? Dan horen we dat graag. We zijn op zoek naar JOU! Laat ons weten als je hierover verder verkennend wil afstemmen. Specifieke vacante posities voor het bestuur zijn:

  • secretaris bestuur
  • penningmeester bestuur
  • aandachtsbestuurder ICT

Meer informatie over deze bestuursplekken en de profielen ervoor vind je op hetcooperatie.nl/over-het/vacatures/