Skip to main content

Contributiehoogte

  • Particulier: De HET-contributie bedraagt voor particulieren 24 euro per jaar. Of 2 euro per maand als je gedurende het jaar lid wordt.
  • Bedrijven en organisaties:
    • 0 < 8 medewerkers/leden, of omzet < 250.000 per jaar: 50 euro per jaar
    • 8 of meer medewerkers/leden, of omzet > 250.000 per jaar: 150 euro per jaar
    • voor bedrijven/organisaties geldt de contributie onafhankelijk van het moment van inschrijving.

Reglement lidmaatschap HET

1. Bij uitschrijving als lid op enig moment gedurende het jaar volgt geen restitutie van contributie over de resterende periode.

2. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden minimaal 1 maand voor afloop van het kalenderjaar, oftewel voor 1 december van elk jaar. Latere opzeggingen worden wel geregistreerd maar gaan een jaar erna in.

3. HET is gerechtigd van tijd tot tijd de contributie te verhogen. Dit kan slechts na een besluit van het bestuur dat is goedgekeurd door de ALV. Dergelijke verhogingen gaan in het opvolgend jaar.

4. Met het lidmaatschap ga je akkoord met het opnemen van je gegevens in de administratie van HET ten behoeve van de bedrijfsvoering en communicatiebeleid van HET. Je gegevens worden beheerd volgends de AVG-bepalingen, en niet voor andere doelen gebruikt en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Waar je akkoord mee gaat:

Met het aanklikken van het vakje bij je aanmelding als lid verklaar je je expliciet akkoord met het volgende:

Ik verklaar dat ik (mijn bedrijf) de doelstellingen van HET in het verduurzamen van Hilversum en omgeving onderschrijf (t), en me
middels mijn/ons lidmaatschap in wil zetten om die te bereiken. Met ondertekening verklaar ik me tevens akkoord met de incasso van het jaarlijkse lidmaatschapsgeld en de overige voorwaarden voor HET lidmaatschap en de AVG-bepalingen.