Skip to main content

Over ons

Over ons

HET staat voor de Hilversumse Energie Transitie. Tussen nu en 20 jaar gaan we worldwide over naar een totaal nieuwe energievoorziening. Van fossiel, eindig, vervuilend en het klimaat verstorend, naar schoon, hernieuwbaar en zoveel mogelijk lokaal en in gezamenlijk eigendom opgewekt. Daarvoor is niet zoveel tijd meer beschikbaar, de stip op de horizon ligt bij 2030-2035.

Dan wordt er geen benzine of diesel meer gereden, dan zijn er geen kolencentrales meer, dan wordt er geen gas meer gebruikt. In plaats daarvan verwarmen we met warmtepompen en warmtenetten, rijden auto’s op elektriciteit (of waterstof) en komt onze stroom van zon, wind en water. Ofwel: HET kan, en HET moet, om de wereld voor onze kinderen en kleinkinderen bewoonbaar te houden.

HET = burger-initiatief

HET is een burgerinitiatief dat zich inzet voor een energieneutraal Hilversum in 2035. Dat doet HET op verschillende manieren:

  • coöperatief waar nodig;
  • commercieel waar mogelijk;
  • ontwikkelingsgericht in innovatieprojecten;
  • en altijd met elkaar in samenwerking en verbindend tussen maatschappelijke partijen.
Bekijk ons team

HET = coöperatie

In de HET coöperatie worden initiatieven ontwikkeld die een coöperatieve opzet en organisatie vergen. Deze coöperatie verbindt burgers en bedrijven aan collectieve opwekfaciliteiten, zoals collectieve zon en warmte, en eventueel ook wind. In gezamenlijk eigendom wordt zo gewerkt aan lokale energievoorziening. Dichtbij, schoon en letterlijk ‘eigen’.

HET = zakelijk

HET zakelijk organiseert kennis en kapitaal om tot een effectief en aantrekkelijk aanbod voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties – denk aan scholen en verenigingen – te komen. Via de opbouw van esco’s (energie service companies) met een gericht aanbod op integrale verduurzaming worden deze ontzorgd en kunnen ze investeringsvrij verduurzamen.

HET doet projecten

Op sommige terreinen is in hoofdlijn wel duidelijk welke kant energieneutraal werken naar toe gaat, maar is nog veel ontwikkeling en innovatie nodig. Hier steekt HET projecten op in door samen met andere partijen te bouwen aan de toekomst, in pilot-, proef- en onderzoekstrajecten.

Bekijk onze projecten