Skip to main content

Samenwerken aan een efficiënte aanpak voor verduurzamen woningen

Voor bewoners is het een zoektocht als ze aan de slag gaan met het verduurzamen van hun woning. Ze moeten zich onder meer verdiepen in de technische staat van hun woning en de mogelijke maatregelen, de financieringsmogelijkheden op een rij krijgen en ze moeten op zoek naar geschikte aannemers. De gemeente Hilversum, energiecoöperatie HET en Stichting 035 energie willen Hilversummers hierbij ontzorgen door samen een efficiënte aanpak voor het verduurzamen van woningen te ontwikkelen. Deze aanpak bestaat uit een sluitende keten waarbij advies, uitwerking, financiering en realisatie bij elkaar komen. Hierdoor wordt het voor Hilversummers makkelijker gemaakt om energiebesparende maatregelen aan hun woning te nemen.

Wethouder Jan Kastje: “We hebben de ambitie om in 2040 van het aardgas af te zijn. De eerste stap die hiervoor nodig is, is woningen zodanig te isoleren dat op termijn overgestapt kan worden op een andere warmtebron. Dat betekent nogal wat voor onze inwoners. Ze hebben vragen over hoe ze dat het handigst kunnen doen. Ze zien vaak door de bomen het bos niet meer. Daar willen we Hilversummers bij helpen. Met deze aanpak geven we ze overzicht en handvatten. Zo kunnen we de isolatieopgave versnellen en toewerken naar een aardgasvrij Hilversum.”

Coördinator Jeroen Pool van HET: “Met dit project bieden we maximale ondersteuning aan bewoners bij de verduurzaming van hun huis. Onafhankelijk advies, maar ook een hoogstaand aanbod voor de maatregelen, met garanties over de verlaging van de energierekening. Alles woonlastenneutraal. De investeringskosten worden vanuit de gemeente, via een nog te vormen nieuw fonds, betaald en de bewoner betaalt terug naar rato van zijn gedaalde energierekening. Per maand ben je dus niet meer kwijt dan nu, maar je krijgt wel een comfortabel en duurzaam huis.”

Michiel van Cleef van 035 energie: “Aan de ene kant ben ik ervan overtuigd dat we anders moeten denken met z’n allen over de manier waarop we stoken en koken. Isoleren zorgt ervoor dat we zo weinig mogelijk energie nodig hebben. De energietransitie biedt veel kansen: voor werkgelegenheid, innovatie en besparing. Aan de andere kant is het voor de installatiebranche, eigenlijk bouwbreed, nog best onzeker wat het ons precies gaat brengen. Hoe reageert de markt en de consument? Het is voor ons een sprong in het diepe. Woonlastenneutraal je woning kunnen isoleren is echt nodig. Alleen dan kan er schaalvergroting ontstaan.”