Skip to main content

Profiel: projectleider Duurzame warmte en wijkparticipatie HET

HET is de energiecoöperatie Hilversumse Energie Transitie. HET is een initiatief van burgers die zich
inzetten voor versnelling en realisatie van de energietransitie in Hilversum en het Gooi. HET heeft
een coöperatief karakter waar nodig en een zakelijke benadering waar mogelijk. Centrale thema’s
van HET zijn ontwikkeling van:
– duurzaam vervoer/elektrische deelauto’s
– zakelijke zonprojecten voor bedrijven en VvE’s
– duurzame warmte 1: energie besparen
– duurzame warmte 2: lokaal duurzame warmte opwekken
Het laatste thema is sinds 2017 in ontwikkeling en recent in een stroomversnelling gekomen. HET
maakt hiertoe deel uit van een consortium van drie partijen: Firan, Waternet en HET. Dit
consortium heeft kort geleden opdracht gekregen een studie uit te voeren naar de haalbaarheid van
duurzame warmteopwekking en -levering in de wijk Kerkelanden, Hilversum zuid-west. In de
taakverdeling binnen het consortium is HET vooral verantwoordelijk voor het wijkparticipatieproces
en de opbouw van draagvlak, naast algemene deelname in de opzet van en het overleg over de
haalbaarheidsstudie. Daarnaast is de focus van HET gericht mop het onderzoeken van de
haalbaarheid van een coöperatief wijkwarmte-bedrijf.
Voor het mede uitvoeren van dit project, dat vooralsnog wordt geleid door de coördinator van HET,
zijn we op zoek naar een:
projectleider Duurzame warmte en wijkparticipatie
Het project heeft vooralsnog een looptijd tot voorjaar 2020. Voortzetting van de werkzaamheden
wordt verwacht, maar is afhankelijk van voortgezette opdrachtverstrekking en financiering.
Gevraagd wordt:
– bekendheid met de wereld van (energie-) coöperaties;
– bekendheid en ervaring met wijkprocessen rond duurzame energie;
– bekendheid met de technische aspecten van lokale duurzame warmte-opwekking;
– bij voorkeur wonend in (de omgeving van) Hilversum;
– een gedegen professioneel opleidingsniveau;
– teamspeler, in een coöperatieve setting kunnen en willen opereren;
– gezien de huidige samenstelling wordt voorkeur gegeven aan en vrouwelijke kandidaat.
Vooralsnog worden de werkzaamheden uitgevoerd onder aansturing van de coördinator.
Geboden wordt:
– een plezierig en gedreven team projectleiders;
– vooraan kunnen staan in de warmtetransitie en in innovatief/cooperatief organiseren;
– deelname in lokale, regionale en landelijke netwerken
– een zzp-contract voor bepaalde tijd, op nader af te spreken condities
– een bijdrage kunnen leveren aan oplossingen voor een van de meest wezenlijke
uitdagingen van onze tijd, de energietransitie.

Interesse? Neem contact op met:
– Jeroen Pool, bureau-coördinator: 06-10934530 of jeroen.pool@hetcooperatie.nl