Skip to main content

HET en Ver-KEN (Vereniging Kerkelanden Energie Neutraal) hebben een samenwerkingsconvenant getekend. Beide coöperaties werken aan hetzelfde doel: het snel en effectief verduurzamen van de wijk Kerkelanden. De intentie van beide coöperaties is om ieders activiteiten in de wijk goed op elkaar af te stemmen en te versterken.

Ver-KEN zet zich in voor een energieneutrale wijk in 2035 en heeft daarvoor een stappenplan dat bestaat uit: 1. Energie besparen; 2. Kennis opbouwen; 3. Isoleren en zonnepanelen; 4. Anders verwarmen. Invalshoeken van Ver-KEN zijn hierbij onder meer betaalbaarheid, wooncomfort en CO2-reductie.

HET voert projecten uit in heel Hilversum én heeft specifieke aandacht voor Kerkelanden. Door de wijk als innovatiewijk te bestempelen, geven we aan dat we graag de lokale energietransitie verder helpen met innovatieve projecten. Projecten die niet alleen voor de eigen wijk effectief bijdragen aan een energieneutrale toekomst maar ook als voorloper en voorbeeld voor andere wijken in Hilversum kunnen fungeren.

Thema’s van innovatie en samenwerking
In Kerkelanden spelen de volgende thema’s voor innovatie, projectontwikkeling en realisatie:
1. Elektrische deelauto’s in de wijk;
2. Zonneparkeerplaats(en) en duurzame snellaadplaatsen;
3. Wijkwarmtesysteem, in combinatie met aquathermie;
4. Deelname FLEXINet-project hybride opslag, onder leiding van TU Delft;
5. Verdere initiatieven rond lokale energieopwekking, bv: wind op flats, PVT


Lees meer over onze duurzaamheidsplannen in Kerkelanden:

Zonneparkeerplaats-plus

FLEXINet Living Lab

Ver-KEN.nl