Skip to main content
Category

Berichten

By Berichten

FLEXINet: energieopslag in de wijk – Workshop

Opslag van energie wordt steeds belangrijker in de energietransitie. Energiecoöperaties kunnen daar op lokaal niveau een belangrijke rol in spelen.

Tijdens deze workshop nemen we je mee in de algemene aanpak van FLEXINet en kijken we naar de oplossingen die worden ontwikkeld op The Green Village en bij HET energiecoöperatie Hilversum.

Meer informatie en het programma vind je hier:

 

Deelrijden prominent in Mobiliteitsvisie Hilversum 2040

By Berichten

Hilversum heeft een mobiliteitsvisie ontwikkeld voor 2040. Die nota krijgt de nodige politieke aandacht en aandacht van de pers. HET Coöperatie heeft daar actief aan bijgedragen. Deelvervoer staat prominent in de visie. Binnenkort wordt de visie besproken in de raad; mocht je je geluid dus extra willen laten horen, dan kan dat.
De vraag is volgens HET: ‘Waar wachten we nog op?’ De vraag naar deelvervoer is er, het aanbod ook. 

Deelvervoer staat prominent als onderdeel van de visie onderschreven, mede als oplossing voor leefbaarheid van het centrum en parkeerproblemen. Dat komt terug in het kernstatement ‘Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit’. HET is blij met de stellingname: ‘de gemeente wil het gebruik van deelvervoer aanmoedigen’.

In alle vier scenario’s is meer ruimte voor deelvervoer. Deelvervoer is breder dan deelauto’s, maar omvat ook deelfietsen, -scooters en vooral -busjes. De stadslogistiek kan en moet anders, met hubs aan de randen en doorvervoer met andere middelen, zoals de fiets of kleine elektrische auto’s. Het centrum en de centrale woonwijken worden dan verkeersluw en de leefbaarheid neemt toe.

Enquête: twee derde Hilversummers wil deelvervoer gebruiken
Uit de gehouden enquête (met meer dan 1800 reacties) blijkt ook dat er veel interesse onder bewoners is: 67% zegt gebruik te willen maken van deelvervoer als dat wordt aangeboden. Daarbij is de deelauto het meest genoemd. Niet vreemd, aangezien er al een aantal jaren deelauto’s zijn in Hilversum. Er zijn nu al negen HET deelauto’s met ruim 170 deelrijders.

Een gemiste kans is de integratie met woonbeleid en projectontwikkeling. Al langere tijd dringt HET er bij de gemeente op aan bij nieuwe projectontwikkeling de parkeernorm te verlagen op basis van in te plannen deelauto’s in die projecten. Vele andere gemeentes zijn hier in het kader van de zogenaamde Citydeal elektrische deelmobiliteit al mee bezig en de ervaringen zijn goed. En er zijn projectontwikkelaars die dat met HET al willen oppakken, zoals in de Havenstraat.

Ook zou veel meer gekeken moeten worden naar VvE’s, waar bewoners toch al veel samen doen in het onderhoud van hun complex, dus waarom niet ook samen rijden? Tien auto’s die toch weinig worden gebruikt, vervangen door drie deelauto’s scheelt geld, ruimte en klimaatschade. Het kan dus nog sterker en scherper wat HET betreft. Ofwel: Hilversum, pak die kans!

Je geluid laten horen aan de gemeente
HET heeft bijgedragen aan de visie in een denksessie en in gesprekken met adviseur Marco Maréchal. Binnenkort komt de notitie aan de orde in de commissie Verkeer (op 14 april) en in de Gemeenteraad breed. Mocht je je geluid dus extra willen laten horen, dan kan dat.

Haalbaarheidsonderzoek wijkwarmte Kerkelanden

By Berichten, Uncategorized

Een duurzaam wijkwarmtenet in Kerkelanden is technisch en organisatorisch haalbaar, onder de juiste voorwaarden. Dat presenteerden de uitvoerders van de haalbaarheidsstudie – Waternet, Firan en HET – op de tweede ronde bewonersavonden in december 2020. Hier namen zo’n veertig bewoners online aan deel. Zij gaven positief maar ook kritisch hun visie op de gepresenteerde opties. Vooral de financiën vormen een hobbel. In vergelijking met verwarmen met gas, en tegen de huidige prijs, zijn duurzame alternatieven nog steeds duurder. Lees het verslag van de avonden.

HET op TV

By Berichten

NH TV heeft in het kader van een serie over duurzaamheid en circulaire economie in Noord Holland ook een TV-item gemaakt van HET. Focus is daarbij het HET-deelautorproject: deelrijder Marike, projectleider Witho en coordinator Jeroen komen aan het woord. Kijk zelf maar!

Witho en Jeroen bij radio NH

HET op de radio

By Berichten

Op zaterdag 8 december togen Witho Oost en Jeroen Pool naar Huizen, naar de studio van Radio Noord Holland. In de studie worden we hartelijk ontvangen en al snel mogen we achter de microfoon. To the point worden we bevraagd over de elektrische deelauto’s waar Witho helder van aangeeft hoe dat loopt en wat je ermee wint als je meedoet. Dan is er nog tijd voor Jeroen om de andere thema’s waar HET op actief is (zakelijke zon en duurzame warmte, zowel in besparen als in lokaal opwekken) toe te lichten. Een mooie ervaring die hopelijk zowel live als via de podcast op internet veel luisteraaars heeft gekregen.  Ook luisteren? Hier vind je het uitgezonden interview.

Wethouder Jan onthult eerste laadplek voor HET-auto

By Berichten

Op zaterdag 1 december onthulde Jan Kastje, wethouder Duurzaamheid en Milieu, de eerste laadplek die alleen door elektrische deelauto’s mag worden gebruikt. Die is aan de Leliestraat ter hoogte van nummer 39. Samen met Witho Oost verwijdert Jan het pakpapier: want alles was netjes in Sinterklaaspapier gepakt om de verrassing te bewaren. Een groot aantal van de 12 deelautorijders was aanwezig, evenals Jos Snels, onze voorzitter.
En niet iedereen went snel aan deze situatie: zelfs bij de onthulling was de plek bezet door een benzine-auto. Het zal wel even vergen voordat iedereen weet dat dat niet de bedoeling is. Onze deelauto’s moeten altijd terecht kunnen voor opladen, anders kan de volgende rijder niet ver komen. De lokale pers was aanwezig om foto’s te maken en verslag te leggen: hier lees je daarover terug.

HET wint Hilversum 100 prijs

By Berichten

HET is in de prijzen gevallen. En wel bij de door Hilversum 100 uitgezette prijsvraag voor duurzame initiatieven. De prijs hebben we gekregen voor ons innovatieve idee voor Energie Bespaar Avonden. Hiermee hadden we in het voorjaar al wat ervaring opgedaan, en dat was positief uitgevallen, en reden om naar een vervolg te zoeken. De nu ontvangen prijs wordt verdubbeld door de Rabo-bank, met de burenprijs van nogmaals 1.000 euro. Hiermee kunnen we ook in dit jaar nieuwe energie bespaar avonden organiseren. Marike Boersma gaat dit organiseren.

HET sluit Green Deal elektrisch rijden

By Berichten

HET heeft na een periode van overleg een Green Deal gesloten over het bevorderen van elektrisch deelautogebruik in Hilversum. Doel: 20 elektrische deelauto’s op de weg in 2020. En in diverse wijken over de gemeente gespreid, met 100 deelautogebruikers.

Deze Green Deal is gesloten  met de gemeente en met Buurauto, zodat we vlot ‘op de weg’ kunnen. De gemeente stimuleert het deelautogebruik, door een korting voor de eerste gebruikers mogelijk te maken. Buurauto stelt onder soepele condities de auto’s beschikbaar, zodat we al snel kunnen laten zien en merken wat de voordelen zijn, voor de rijders en voor de buurt.

  • Voor de rijders: minder kosten en schoon rijden, zonder dat je rijgemak kwijtraakt.
  • Voor de buurt: minder parkeerdruk, want een deelauto vervangt 4 tot 10 private (fossiele) auto’s die nu ruimte innemen.
  • En voor allemaal: schoon, sciaal, makkelijk en goedkoop rijden.