Skip to main content

Hilversum heeft een mobiliteitsvisie ontwikkeld voor 2040. Die nota krijgt de nodige politieke aandacht en aandacht van de pers. HET Coöperatie heeft daar actief aan bijgedragen. Deelvervoer staat prominent in de visie. Binnenkort wordt de visie besproken in de raad; mocht je je geluid dus extra willen laten horen, dan kan dat.
De vraag is volgens HET: ‘Waar wachten we nog op?’ De vraag naar deelvervoer is er, het aanbod ook. 

Deelvervoer staat prominent als onderdeel van de visie onderschreven, mede als oplossing voor leefbaarheid van het centrum en parkeerproblemen. Dat komt terug in het kernstatement ‘Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit’. HET is blij met de stellingname: ‘de gemeente wil het gebruik van deelvervoer aanmoedigen’.

In alle vier scenario’s is meer ruimte voor deelvervoer. Deelvervoer is breder dan deelauto’s, maar omvat ook deelfietsen, -scooters en vooral -busjes. De stadslogistiek kan en moet anders, met hubs aan de randen en doorvervoer met andere middelen, zoals de fiets of kleine elektrische auto’s. Het centrum en de centrale woonwijken worden dan verkeersluw en de leefbaarheid neemt toe.

Enquête: twee derde Hilversummers wil deelvervoer gebruiken
Uit de gehouden enquête (met meer dan 1800 reacties) blijkt ook dat er veel interesse onder bewoners is: 67% zegt gebruik te willen maken van deelvervoer als dat wordt aangeboden. Daarbij is de deelauto het meest genoemd. Niet vreemd, aangezien er al een aantal jaren deelauto’s zijn in Hilversum. Er zijn nu al negen HET deelauto’s met ruim 170 deelrijders.

Een gemiste kans is de integratie met woonbeleid en projectontwikkeling. Al langere tijd dringt HET er bij de gemeente op aan bij nieuwe projectontwikkeling de parkeernorm te verlagen op basis van in te plannen deelauto’s in die projecten. Vele andere gemeentes zijn hier in het kader van de zogenaamde Citydeal elektrische deelmobiliteit al mee bezig en de ervaringen zijn goed. En er zijn projectontwikkelaars die dat met HET al willen oppakken, zoals in de Havenstraat.

Ook zou veel meer gekeken moeten worden naar VvE’s, waar bewoners toch al veel samen doen in het onderhoud van hun complex, dus waarom niet ook samen rijden? Tien auto’s die toch weinig worden gebruikt, vervangen door drie deelauto’s scheelt geld, ruimte en klimaatschade. Het kan dus nog sterker en scherper wat HET betreft. Ofwel: Hilversum, pak die kans!

Je geluid laten horen aan de gemeente
HET heeft bijgedragen aan de visie in een denksessie en in gesprekken met adviseur Marco Maréchal. Binnenkort komt de notitie aan de orde in de commissie Verkeer (op 14 april) en in de Gemeenteraad breed. Mocht je je geluid dus extra willen laten horen, dan kan dat.