Skip to main content

HET werkt al jaren aan het bevorderen van zon op daken; voor particulieren, bedrijven en VvE’s (Verenigingen van Eigenaren). Het meest recente resultaat is de zonne-installatie op VvE Schuttersheide, in Boomberg. VvE’s die zelf duurzame elektriciteit willen opwekken, kunnen vanaf 1 april gebruik maken van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking.  

Vanaf maart 2021 liggen op de VvE Schuttersheide zestig zonnepanelen, die duurzame stroom opleveren voor de CVZ, ofwel de Collectieve Voorzieningen. Bij Schuttersheide is dat redelijk wat, omdat er vier liften in het complex zijn.

Ruud Eggens, actief vrijwilliger voor HET, zegt hierover: ‘Het was geen eenvoudig proces om de panelen te plaatsen. In totaal waren er vier pogingen nodig. Bij de eerste in 2018 stond HET ons ter zijde en was het plan om een postcoderoos te realiseren. Met de daarbij opgedane kennis is het ons uiteindelijk gelukt. Ons complex ligt in een Beschermd Stadsgezicht. De eisen die de gemeenteafdeling Welstand aan de plaatsing van de – vanaf de straat onzichtbare panelen – stelde, werkten sterk vertragend. Uiteindelijk zijn alle partijen tevreden en trots met het resultaat, de aanhouder wint. Maar uithoudingsvermogen heb je wel nodig’.

Subsidie SCE stimuleert zon op VvE’s
De hernieuwde postcoderegeling maakt het voor VvE’s extra aantrekkelijk met zonnestroom aan de slag te gaan. De nieuwe regeling heet SCE, ofwel Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Daar vallen ook VvE’s onder. De SCE garandeert een vaste prijs per kilowattuur. Dit betekent dat vooraf beter te bepalen is hoe snel de investering is terugverdiend. Meer duidelijkheid moet ertoe leiden dat meer VvE’s zonnepanelen op hun dak gaan leggen. Met die regeling ontvangt een VvE voor 15 jaar een vaste vergoeding van 14,6 cent per opgewekte kWh groene stroom. Daarmee verdient een installatie zich in 8 tot 9 jaar terug, afhankelijk natuurlijk van de investeringen en de ligging van het dak.

HET werkt aan verduurzaming met VvE’s
Ook met andere VvE’s is HET actief. Dat kan, net als bij Schuttersheide, gaan om zonnepanelen. Of breder over energiebesparing, groene MJOP’s (Meerjaren Onderhoudsplannen) en integrale verduurzamingstrajecten richting aardgasvrij(-ready). Dat doet HET in samenwerking met onder meer Gooisch Beheer, die zestig VvE’s onder beheer heeft.

Meer informatie?
Check de RVO-website, of neem contact op via info@hetcooperatie.nl.
Meer lezen? Zie dit artikel over de SCE voor VvE’s in de Volkskrant.

Beeld: foto Schuttersheide met panelen