Skip to main content

Gemeente Hilversum roept iedereen op zijn/haar mening te geven over verduurzamen van de woning en over de woonvisie. Hiervoor heeft zij een enquête uitgezet. Deze staat op www.startvragenlijst.nl/hilversum

De enquête kan tot 11 april ingevuld worden.

De resultaten van deze enquête gebruikt de gemeente voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. In dit plan komt te staan wat er nodig is om huizen te verduurzamen en om in de toekomst de overgang naar aardgasvrij het beste te kunnen maken.

Dit plan kan de gemeente niet maken zonder inbreng van jou. Energie besparen en aardgasvrij gaat over jouw woning en jouw wooncomfort. Voor een goed plan is het essentieel te weten wat jij belangrijk vindt, wat jouw zorgen zijn en hoe jij ondersteund en betrokken wilt worden.

Lees hier meer over op www.bouwenaanhilversum.nl/transitievisiewarmte

Bijeenkomsten
Naast de enquête worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren. De bijeenkomsten vinden plaats in de maanden april tot en met juni. Binnenkort volgt meer informatie op www.bouwenaanhilversum.nl/transitievisiewarmte.

Eerst isoleren
Wat bespaard wordt, hoeft niet opgewekt te worden. Het isoleren van je woning levert meer comfort op en een lagere energierekening. Laat je wel goed en professioneel voorlichten. Daarbij ben je bij HET op de goede plek.