Skip to main content
Category

Uncategorized

Een duurzaamheidscentrum in Hilversum

By Uncategorized

Stichting Hilversum100, energiecoöperaties HilverZon en HET en Stichting Omgevingseducatie hebben hun krachten gebundeld om een Duurzaamheidscentrum te realiseren in Hilversum. 

Om inwoners te helpen stappen te zetten richting een duurzaam leven, wordt de kennis en expertise van deze partijen samengebracht onder één dak. Dat maakt het makkelijker voor inwoners om antwoord te krijgen op vragen die zij hebben over het verduurzamen van hun woning of het vergroenen van hun leefomgeving. De gemeente Hilversum is enthousiast over de plannen en heeft een subsidie verleend voor de eerste anderhalf jaar, waardoor de initiatiefnemers van start kunnen. 

“We zijn ontzettend blij dat we met steun van de gemeente binnenkort onze deuren kunnen openen om zo samen met de inwoners van Hilversum te werken aan een groener en leefbaarder Hilversum”, aldus Ynske Betlem, voorzitter van Stichting Hilversum100. 

Behoefte aan een Duurzaamheidscentrum is groot
Er is grote behoefte onder Hilversummers aan betrouwbare informatie en advies op maat over verduurzaming, blijkt uit een onderzoek dat in oktober 2023 uitgevoerd is onder inwoners van Hilversum. Tweederde van de respondenten mist dit soort informatie als zij aan de slag willen met duurzaamheid en zetten hierdoor geen concrete stappen. ‘Dat is jammer, want er is zoveel kennis aanwezig in Hilversum. Juist bij inwoners zelf,’ aldus Luc Pieters van HilverZon. ‘Door met vier verschillende partijen één fysieke plek te openen waar mensen zo binnen kunnen lopen met hun vragen, willen we het makkelijker maken om aan de slag te gaan met het verduurzamen van je woning, groener leven of duurzame mobiliteit,’ vult Simon Klaasen van energiecoöperatie HET aan. 

Naast een showroom waar bezoekers diverse materialen kunnen zien – zoals isolatiemogelijkheden, en zonnepanelen, maar ook informatie over tegelwippen en moestuinen- zijn er inloopspreekuren en worden er themabijeenkomsten georganiseerd. Ook zal er een expositie komen voor jongeren en kunnen klassen uit het basis- en voortgezet onderwijs aan de slag met duurzame onderwerpen. Het duurzaamheidscentrum krijgt ook een eigen website. 

Het kantoorpand aan de Larenseweg 30, waar het Duurzaamheidscentrum in Hilversum van start gaat
Het kantoorpand aan de Larenseweg 30, waar het Duurzaamheidscentrum in Hilversum van start gaat

Locatie gevonden
De initiatiefnemers kunnen niet wachten om hun intrek te nemen bij tijdelijke broedplaats VONK op de Larenseweg 30. Maar voor het zover is, moet er nog best veel gebeuren. Zo is het Duurzaamheidscentrum nog op zoek naar vrijwilligers die als host en voorlichter aan de slag willen in het centrum. Aanmelden hiervoor kan via Info@dchilversum.nl. De verwachting is dat het Duurzaamheidscentrum nog voor de zomer open gaat.

Bart Heller, wethouder energie: ‘De gemeente juicht dit initiatief toe. Het centrum is een mooie aanvulling op het huidige aanbod om mensen goed van informatie te voorzien. Alle informatie over duurzame onderwerpen onder één dak zodat inwoners voor al hun vragen op één plek terecht kunnen. Daarnaast is het goed voor de kruisbestuiving.’

Tekst: Rianne Willemsen   |   Beeld: Arnoud van den Heuvel, Erwin de Swart

Witte kruizen op Hilversumse laadplekken

By Het in de Media, Uncategorized

Op de laadplekken van de deelauto’s van de Hilversumse Energie Transitie (HET) zijn grote witte kruizen en de letters ‘NP’ aangebracht door de coöperatie zelf. Teveel andere auto’s maakten gebruik van de laadpaal, terwijl ze alleen bedoeld zijn voor deelauto’s van HET. Het is ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’, omdat de gemeente Hilversum zelf niet wil meewerken aan het ‘afkruizen’ van de vakken.

Witte kruis van HET

Energiecoöperatie HET in Hilversum stelt veel in het werk voor de nodige energietransitie: energie opwekken door zonnepanelen voor bedrijven en particulieren, energiebesparende tips en rondlopende energiecoaches. Maar je kunt ook via HET gebruik maken van elektrische deelauto’s.

Die auto’s moeten wel ergens geparkeerd maar vooral ergens opgeladen worden. En dat laatste vormt vaak een probleem, omdat de dertien laadplekken die de coöperatie rijk is vaak bezet worden door auto’s van particulieren. En de gemeente beboet niet dus het probleem blijft bestaan.

Een woordvoerder van HET benadrukt dat er meestal geen kwade wil in het spel is, omdat simpelweg niet goed genoeg te zien is dat de plek alleen voor auto’s van HET bedoeld zijn. Het bordje bij de parkeerplek is te klein en het groene logo op het wegdek valt niet op en is zeker ‘s nachts niet te zien.

HET is geen kwade wil

De gemeente wil vooralsnog niet meewerken aan het schilderen van witte kruizen op de parkeer- en laadplaats, omdat dat ‘niet in het beleid past’. Onduidelijk is op dit moment wat daarmee bedoeld wordt. Dus heeft de energiecoöperatie wat burgerlijk ongehoorzaam gehandeld en is zelf witte kruizen en de letters ‘NP’ gaan aanbrengen in de vakken.

Het is absoluut niet de bedoeling, benadrukt de woordvoerder van HET, dat er schade wordt veroorzaakt of dat er kosten gemaakt moeten worden door de gemeente. De kruizen zijn dan ook gemaakt van tape en niet op de weg geverfd. Mocht de gemeente verzoeken de kruizen weer weg te halen, dan zal HET aan dat verzoek voldoen.

Gesprek aangaan

Overigens wordt op meerdere manier geprobeerd duidelijk te maken dat de laadplekken alleen voor HET auto’s bedoeld zijn. Zo komen er waarschijnlijk ook nummerborden van de deelauto’s te hangen bij het informatiebord. Bewezen is dat dit enorm helpt tegen spookladers.

Wat Hilversum nu vindt van de actie is niet duidelijk, maar de coöperatie heeft in elk geval op voorhand aan de gemeente laten weten dat ze ‘burgerlijk ongehoorzaam’ bezig gaan. En de relatief brave ongehoorzaamheid is ook bedoeld om gewoon het gesprek met de gemeente aan te gaan.

Bron: NH Gooi

Een energiepositieve Werf: het kan als je het wil!

By Uncategorized

HET heeft samen met Makeltrent en alle eigenaren van WERF35, een gebied in ontwikkeling, onderzocht hoe ze kunnen verduurzamen. Eind 2023 is het Rapport Vooronderzoek Duurzaam Werfgebied verschenen: ‘Naar een energiepositieve Werf: Het kan als je het wil!’

De Werf, het bedrijventerrein in Hilversum Oost, kan niet alleen energieneutraal worden, maar zelfs energie gaan leveren! Dat blijkt uit een rapport dat in opdracht van de Vereniging Duurzaam Werfgebied (VDW) is verzorgd. dat is gedaan door energiecoöperatie HET, in samenwerking met de bureaus PetaWatts en Maelcum.
Het rapport is aangeboden aan wethouder Bart Heller van (onder mee) klimaatbeleid. De VDW wil het hier niet bij laten, maar roept op om te komen tot een 5-jarig actieplan (een zogenaamde Green Deal) om de maatregelen die nu zijn uitgewerkt ook in te voeren. Die zijn vervat in het VDW-10-puntenplan. Dit omvat onder meer:
  • een zonneparkeerplaats-plus langs de Mussenstraat en alle daken vol met zonnepanelen
  • 8 deelauto’s en groei van EV;s, die geladen worden met zonnestroom en energie opslaan    
  • warmte-opslag en aansluiting op het warmtenet vanuit RWZi
  • slimme aansturing van energie-opwek en energiegebruik, achter 1 meter 
Dit vergt, zo schatten de onderzoekers, een totaal-investering van meer dan 8 miljoen euro over 5 jaar, en de opbouw van een gezamenlijk energiebedrijf voor de Werf. Vandaar het motto van het rapport: Het kan als je het wil! De ondernemers van de Werf (Hanegraaf, MediaNest/Werf35, Makeltrent en Hefion) hebben er in ieder geval zin in, en willen op het vloertje dan nu is gestort graag de energiepositieve toekomst gaan bouwen. 

Raoul van de Wetering van Makeltrent: “Samenwerking is key om de grote maatschappelijke problemen op te lossen en dit rapport biedt de duurzame basis om dit met elkaar op te pakken. Mijn dank gaat uit naar HET Coöperatie en de andere meewerkende partijen voor de fijne samenwerking en het maken van het informatieve rapport.”

Jeroen Pool van HET Coöperatie: “Het was goed samenwerken in deze fase van vooronderzoek en plannen maken. Dat smaakt naar meer! Als we van plannen maken naar uitvoering kunnen komen, maken we grote stappen vooruit in klimaatmaatregelen en geven we tegengas aan klimaatverandering. Naar een Energiepositieve Werf!”

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door: Stadsfonds Hilversum, Gemeente Hilversum en Provincie Noord-Holland.

Meer lezen:
Je treft hierbij de samenvatting van het rapport. Het volledige rapport is op te vragen bij: hetbureau@hetcooperatie.nl

Wethouder start proef HET deelauto’s Vitusbuurt

By Uncategorized

Gemeente Hilversum en HET Coöperatie starten een proef met deelauto’s in de Vitusbuurt. Bewoners kunnen tot en met december 2023 zeer voordelig gebruikmaken van de deelauto’s van HET. Op 11 oktober ontvingen de eerste deelnemers een VIP Zilver abonnement van HET deelauto, uitgereikt door wethouder Bart Heller.

De Vitusbuurt, aan de rand van het centrum van Hilversum, kampt al geruime tijd met een hoge parkeerdruk. Om de parkeerdruk te verminderen en de leefruimte te vergroten, worden deelnemers gestimuleerd om hun eigen (tweede) auto weg te doen. Deelnemers krijgen een gratis VIP Zilver abonnement van HET deelauto, waarmee zij tegen een zeer voordelig km- en uurtarief kunnen rijden. Zij kunnen geheel vrijblijvend deelnemen aan deze proef; het gemak van deelauto’s leren kennen en ervaren of het iets voor ze is. Bewoners die na de proef besluiten hun (tweede) auto weg te doen krijgen een rijtegoed van 150 euro bij HET deelauto.

HET deelauto stelt drie auto’s ter beschikking voor deze proef: twee Renault Twingo’s en een Nissan Leaf. De gemeente plaatste een laadpaal aan het Wandelpad nabij de Roosendaalstraat, met twee aansluitingen voor twee auto’s. En nog een laadpaal aan de Oude Amersfoortseweg. Ook deze paal heeft twee aansluitingen: één voor de HET deelauto van het project en één extra voor de bewoners van de buurt.

Deelnemers die dat willen, kunnen gedurende de proef hun eigen auto gratis overdekt parkeren in de parkeergarage van Gooiland. Deze deelnemers krijgen een rijtegoed van 100 euro bij HET deelauto ter compensatie voor de vaste autokosten (wegenbelasting en verzekering). Bewoners zijn ook vrij om hun eigen auto in de straat te parkeren.

Na de proef
De deelauto’s blijven na afloop van de proef beschikbaar voor bewoners. Deelnemers die er na de proef voor kiezen hun (tweede) auto weg te doen, ontvangen als welkomstcadeau een rijtegoed van
€ 150,- bij HET deelauto. Ze mogen dan gebruikmaken van alle veertien HET deelauto’s in Hilversum. Ze worden dan lid van HET Coöperatie voor € 2,- per maand en kunnen vervolgens kiezen of ze bij HET deelauto gaan rijden met of zonder een abonnement.

Duurzame mobiliteitsoplossing
Deze proef is onderdeel van de inspanningen van de gemeente om de parkeerdruk te verminderen en maakt deel uit van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040 van Hilversum, waarbij de gemeente zich richt op deelvervoer als duurzame mobiliteitsoplossing voor de toekomst.

Wethouder Bart Heller (Mobiliteit en Klimaat) benadrukt het belang van dit initiatief: “Misschien zegt een deelnemer na de proef: ‘Ik doe mijn tweede auto weg, een deelauto is net zo makkelijk!’. Ik hoop het. Minder auto’s op straat maakt de buurt leefbaarder. Dan is er meer ruimte voor groen en om te spelen op straat. En elektrisch vervoer is beter voor het klimaat.”

Heller vervolgt: “Willen we Hilversum bereikbaar houden, dan zullen mensen in de nabije toekomst veel vaker gebruik moeten gaan maken van deelvervoer. Dat is schoner en zorgt ervoor dat auto’s maar ook fietsen en scooters en andere deelvervoer niet de hele dag stil staan langs de stoep.”

Buurtbewoonster Jeanette Tanis: “Ik doe graag mee om uit te proberen hoe het bevalt. Nu neem ik toch wel drie keer per week de auto. Die zet ik weg bij Gooiland. We wonen vlak bij het station en ik heb ook een fiets en fietskar. Ik ben heel benieuwd hoeveel bewuster ik zal omgaan met autogebruik, wat het me daadwerkelijk zal kosten en of ik meer de trein ga nemen. Het is een experiment voor mij, ik ben heel blij met de proef.”

Aanmelden voor de proef:

Er doen nu zeventien huishoudens mee met de proef en er is nog plek. Meedoen? Stuur dan een e-mail met je naam, adres en telefoonnummer naar deelauto@hetcooperatie.nl. Iedereen die de brief van HET Coöperatie en de gemeente hierover in de bus heeft gehad, kan meedoen. Ook bewoners die niet in het bezit zijn van een auto.


Meer informatie:

Bekijk de Veelgestelde vragen Vitusbuurt proef deelauto’s

Kijk op hetdeelauto.nl


Beeld:
Deelnemers aan de proef Karlijn Smeets en Sam Morrow ontvangen hun VIP Zilver abonnement van wethouder Bart Heller (midden) en van Rick Visser (links) en Jos Snels (rechts) van HET Coöperatie.
– Fotostudio Kastermans/ Alexander Marks

Weer een Hilversums huis aardgasvrij

By Uncategorized

Jeroen Pool en Dianne van Willegen wonen sinds 1991 in een jaren ’30-huis op de Neuweg, een tussenwoning. Met veel plezier. Stapsgewijs hebben ze toegewerkt naar een aardgasvrij huis.

Jeroen Pool: “Als je je huis aardgasvrij wilt maken, is isoleren altijd goed. In fasen hebben we zolder, vleiringvloer en muren geïsoleerd, en oude puien van benedenverdieping en eerste etage vervangen en met HR++ glas laten maken. Ook op andere plekken hebben we oud dubbel glas (U-waarde 2,9) vervangen door nieuw HR++ glas met U-waarde 1,1.

We hebben al vlot zonnepanelen geplaatst, vanaf 2004 een kleine set (440WP), aangevuld met een extra set in 2014 (1500 WP).”

Volledig aardgasvrij huis
Het afgelopen jaar is de laatste slag gemaakt naar volledig aardgasvrij en zoveel mogelijk energieneutraal. Die laatste slag betrof, met advies van expertbureau WoonDuurzaam:

  • Nieuwe vloer, met schuimbeton isolatie en vloerverwarming;
  • Nieuw laagtemperatuur radiatoren op bovenverdieping en zolder;
  • Plaatsen van 10 PVT-panelen (6 kW warmte en 3900 WP elektriciteit, en een warmtepomp, buffervat en boiler;
  • Vervangen van de oude PV-panelen door nieuwe met meer vermogen (425 WP); 
  • Inductieplaat voor koken;
  • En daarvoor het verzwaren van de e-aansluiting naar 3 x 25A, en het laten afsluiten en verwijderen van de gasmeter. 

Voetafdruk
Pool: “Wat is nu mooier, en effectiever voor het net en voor de beurs, om alles wat je gebruikt ook zelf op te wekken? Omdat er zowel schaarste is aan personeel als aan de spullen (vooral de warmtepomp), heeft dit traject wel meer dan een jaar geduurd en is alles in fasen uitgevoerd. Maar nu het klaar is vergeten we de veertig verschillende vaklieden die over de vloer zijn geweest, de wekenlang open kruipruimte, en meer ongemakken; we genieten nu van het comfort, de nieuwe inrichting en de vrijwel tot nul teruggelopen energierekening. En de wetenschap dat we hiermee onze voetafdruk tot een minimum hebben beperkt, voor de generaties na ons.

We weten nog niet wat de winter brengt als de warmtepomp echt moet gaan werken, maar de afgelopen weken leveren we zo’n 30 tot 50 kWh per week netto terug. Op jaarbasis moeten we ongeveer quitte spelen, wat zolang we kunnen salderen volstaat. Maar dat houdt eens op, en dat brengt de volgende uitdaging met zich mee: hoe gaan we onze energie opslaan tot we het nodig hebben? Om dat in de elektrische auto te kunnen doen, wat logisch lijkt, moeten we nog wachten op auto’s en laadpalen die dat kunnen. Dus wellicht komt er een thuisbatterij bij, en eventueel een warmtebuffer om meer seizoensopslag mogelijk te maken. We blijven dus nog wensen hebben.”


Duurzame Huizenroute:

Het huis is ook te bezoeken tijdens de Duurzame Huizenroute, op 28 oktober en 4 november 2023. Lees meer op duurzamehuizenroute.nl/locatie/tussenwoning-1938-hilversum

By Uncategorized

De Hilversumse energiecoaches hebben sinds deze zomer een nieuw contactpersoon: Denise van der Schaft volgt Erik de Lange op als coördinator. Ook is zij betrokken bij de uitvoering van het project Wijktransitie. Denise: “Verduurzamen moet voor Hilversummers nog gemakkelijker worden dan het nu is. Daar draag ik graag aan bij.”

 De lessen 3 en 4 over spouwmuurisolatie en de verschillende systemen warmtepompen van de opleiding Energiecoach heeft Denise al achter de rug. Binnenkort zal ze de eerste twee lessen over het voeren van een adviesgesprek en het Hoomdossier bijwonen. “Een bijzondere volgorde, maar als nieuwe coördinator van de energiecoaches vond ik het belangrijk zo snel mogelijk in te stappen, zodat ik weet waar de coaches mee bezig zijn.” 

Nieuwe energiecoaches gezocht
Denise heeft zin in haar nieuwe functie bij HilverZon. “Ik heb al met een aantal energiecoaches gesproken om te horen waar zij behoefte aan hebben. Op die manier wil ik het onderlinge teamgevoel tussen de coaches versterken. Het moet leuk zijn om de pool te zitten. Ook voor nieuwe energiecoaches, want die hebben we hard nodig.”

Wijktransitie
HilverZon heeft namelijk getekend voor de uitvoering van het project Wijktransitie. Denise: “Het idee achter dit initiatief is dat wij het nog gemakkelijker maken voor Hilversummers om te verduurzamen. Dat doen wij onder meer door het aanbieden van energiecoachgesprekken en het begeleiden van Hillversummers bij collectieve inkoop. Daarom is het heel belangrijk dat mensen zich aanmelden als energiecoach. Zelf zou ik het superleuk vinden als we ook meer jongeren in de pool zouden krijgen. Ze kunnen er nog iets mee verdienen ook: 15 euro voor elk gevoerd gesprek.”

Meld je aan als energiecoach!
Heb jij affiniteit met verduurzamen? En vind je het leuk om je kennis over te dragen aan anderen? Meld je dan aan als energiecoach! Je volgt een gratis opleiding Energiecoach waarin je alles leert over isoleren, verduurzamen en het voeren van gesprekken. Daarna kun je – na een korte inwerkperiode, waarin je meeloopt met een energiecoach- zelf aan de slag! Je legt huisbezoeken af waarin je Hilversum adviseert over verduurzamingsmaatregelen die zij kunnen nemen. Meer weten? Mail energiecoaches@hetcooperatie.nl

Meer informatie:
De energiecoachgesprekken voert HET samen uit met energiecoöperatie HilverZon.

Wat houdt een energiecoachgesprek in en hoe meld ik me aan? 

Onze overstap naar HET deelauto

By Uncategorized

Onze overstap naar de HET deelauto: Een duurzaam besparingsavontuur ter verbetering van lokale leefbaarheid

Stel je voor: rondrijden in een auto zonder uitstoot. Je maakt deel uit van een coöperatie en maakt deel uit van een levendige duurzame gemeenschap, die gelooft in de kracht van verbinding. Je kiest voor elektrisch deelrijden, verbetert hiermee de luchtkwaliteit, zorgt voor minder auto’s op de weg en maakt, zeker op lokaal niveau, HET verschil.

In 2017 hebben wij de sprong gewaagd en zijn we lid geworden van HET Coöperatie. We hebben toen onze eigen auto weggedaan en rijden sindsdien in de deelauto’s van HET. Dit deden we vanuit duurzaamheid én kostenbesparing -geen vaste lasten van een auto meer, zo konden we de verduurzaming van ons huis betalen- en inmiddels willen we niet meer terug.  En wij zijn nog steeds supertrots op onze duurzame keuze en de positieve impact die het heeft. Als coöperatielid zijn we ook ambassadeurs, want hoe meer dit autodelen een succes wordt, hoe duurzamer Hilversum wordt én hoe we als gemeenschap de kosten voor autodelen laag kunnen houden. In deze blog vertellen we waarom.

Met slechts een paar klikken op je telefoon kan je gemakkelijk een auto reserveren in de buurt. Geen gedoe meer; van het vinden van een parkeerplek tot de ‘verborgen’ kosten van een eigen auto in bezit hebben. We zijn verrast door de constante beschikbaarheid van auto’s in de buurt. En het aantal en diversiteit in type deelauto’s neemt toe zoals je op dit kaartje ziet:

Dit komt omdat het aantal deelauto’s van HET uitbreidt met het aantal gebruikers. En doordat steeds meer mensen kiezen voor gedeeld autogebruik (en dat zijn er bij HET al bijna 300) neemt het aantal geparkeerde auto’s op straat af. Dat betekent direct meer openbare ruimte én ook speelruimte voor kinderen.

We zien ook de positieve impact op onze lokale leefbaarheid. Dit komt doordat het autodelen binnen een lokale energiecoöperatie -zonder winstoogmerk- de lokale gemeenschap verstrekt. Als coöperatie ben je meer betrokken en neemt iedereen verantwoordelijkheid in het gebruik. Dit komt doordat mensen binnen de HET coöperatie elkaar leren kennen (ook via een app-groep) en in het deelgebruik samenwerken. Daardoor rijden we bijvoorbeeld altijd in een schone auto. Dit wordt geregeld door onze automaatjes die binnen HET onmisbaar zijn. Zij houden de auto’s van binnen schoon en brengen deze voor een poetsbeurt naar de wasstraat of voor onderhoud naar de garage. De automaatjes krijgen hiervoor een vergoeding in de vorm van credits waarmee ze goedkoper rijden in de deelauto’s. We hebben ook coördinatoren die onmisbaar zijn. Zij spreken ons positief aan op ongewenst gedrag waardoor ons bewustzijn wordt vergroot. Dat werkt heel goed en we hebben dan ook geen boetesysteem.

In een coöperatie zijn we met elkaar de baas en denken we ook met elkaar na over hoe we het deelgebruik kunnen verbeteren. Middels een enquête en rondetafelgesprek hebben we voor dit jaar met elkaar een ander financieringsmodel afgesproken en is de HET deelauto een stuk goedkoper geworden. Met VIP rijden is HET deelauto zelfs de voordeligste e-deelauto van Hilversum geworden, ook in vergelijking met de deelauto’s van Greenwheels en MyWheels.

We hebben dit jaar zelf gekozen voor een Goud abonnement en zijn nu oprecht steeds verrast wanneer we de afrekening zien na gebruik!

Doe je ook mee? Laten we samen de lokale leefbaarheid verbeteren door te kiezen voor gedeeld autogebruik. En je draagt positief bij doordat je de uitstoot van schadelijke gassen vermindert en bijdraagt aan het verminderen van de ecologische voetafdruk. Meer weten? Zie deze link voor alle nieuwe tarieven:

Lees meer:
hetcooperatie.nl/deelauto

Bron: 
hilversum100.nl/onze-overstap-naar-de-het-deelauto

Tekst:
Fleur en Sander verbinders energietransitie

Beeld:
Fleur Boesveldt

Subsidies voor energiebesparing in 2023

By Uncategorized

Er zijn allerlei regelingen om subsidie of voordeel te krijgen voor energiebesparende maatregelen. Lees gauw verder!

Zonnepanelen of groen dak
Vanaf 1 januari 2023 geldt er een 0% BTW tarief op zoninstallaties. Ook geldt de salderingsregeling. Het voornemen van de regering is om deze af te bouwen tot 2030 en te vervangen door een vergoeding. Lees meer over subsidies op zonnepanelen.

Voor een groen dak krijg je via het Waterschap een maximale subsidie van €20/m2  Lees meer.

ISDE subsidie
Ben je een woningeigenaar? Dan kun je ISDE subsidie krijgen op isolatiemaatregelen, aansluiting op een warmtenet, elektrische kookvoorziening, (hybride) warmtepomp en zonneboiler.

Zakelijke gebruikers krijgen subsidie voor een warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en kleinschalige windturbine.

Subsidie aan Verenigingen van eigenaars (VvE) voor warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten is overgegaan naar de SVVE. Voor zonnepanelen en kleine windturbines kunnen VvE’s nog terecht bij ISDE.

Lees meer over ISDE subsidie.

Lees meer op de website van Energie Verbonden over bovengenoemde subsidies.

De Werf energieneutraal met zonneparkeerplaats-plus

By Uncategorized

De Werf gaat energieneutraal! Het onderzoeksrapport over de zonneparkeerplaats-plus op de Mussenstraat/Werf is verschenen. Dat is een eerste stap op weg naar het totaalontwerp om het Hilversumse Werfgebied energieneutraal te maken. Na de zonneparkeerplaats krijgen alle daken zonnepanelen. Bij elkaar gaat dit straks meer dan 2 MWp zonvermogen opleveren.

Het Werfgebied is het terrein waar voorheen de oude gemeentewerf was, bij de Mussenstraat/Arendstraat. Het gebied, met een combinatie van werken en wonen, is in herontwikkeling tot energieneutraal gebied. Er wordt gewerkt aan de opwek van duurzame warmte, opslag van energie, duurzame mobiliteit en slimme aansturing van alle energiestromen.

Het onderzoeksrapport over de zonneparkeerplaats-plus – met ontwerp, business case en ontwikkelproces – is net verschenen. De Vereniging Duurzaam Werfgebied (VDW) gaf HET Coöperatie opdracht tot een vooronderzoek naar de verduurzaming van het gebied. Kernvraag hierbij: ‘Hoe krijg je het energiehuishoudboekje op nul (of zelfs positief)?’

Volgens het ontwerp in het rapport wordt eerst een zonneparkeerplaats ontwikkeld langs de Mussenstraat en het spoor, en op de centrale parkeerplaats op de Werf, met 520 kWp vermogen. De parkeerplaats wordt een ‘Zonneparkeerplaats-plus’: deze wordt uitgerust met zonnepanelen en met snellaadpalen. Elektrische auto’s worden gebruikt als accu door deze op te laden wanneer de zon schijnt, zodat andere auto’s kunnen laden ook als er geen zonneschijn is.

Later wordt zoveel mogelijk zonne-opwek toegevoegd; alle daken krijgen passende zonnepanelen: PV of PVT (met een PVT-paneel wordt zowel elektriciteit als warmte opgewekt). Bij elkaar gaan deze slimme maatregelen straks meer dan 2 MWp zonvermogen opleveren.

Het overzichtsrapport, waarin wordt geschetst hoe te komen tot een energieneutraal en groen Werfgebied, optimaal leefbaar en plezierig om te werken, verschijnt in de zomer.

De uitvoering van het vooronderzoek is gedaan door HET Coöperatie, in samenwerking met adviesbureaus Peta Watts, Meroch en stedenbouwkundig bureau Maelcum. De opdracht werd gegeven door vastgoedeigenaren Hanegraaf, Werf35, Makeltrent en Hefion (verenigd in VDW). Het onderzoek is mogelijk gemaakt met financiële steun van Provincie Noord-Holland, Gemeente Hilversum en Stadsfonds Hilversum.

Nu werken de samenwerkende partijen aan de financiering van de plannen en ze hopen dit najaar aan de slag te kunnen met de bouw.

Beeld:
Partners VDW: Raoul van de Wetering, Maaike Hanegraaf-Oud en Peter Driessen: 

 

Lees meer:

Rapport Zonneparkeerplaats+ Mussenstraat/Werf

Werfgebied gaat voor integraal duurzaam

Vooronderzoek duurzaam Werfgebied