Skip to main content

Lokale Energie Monitor: impact energiecoöperaties stijgt

By Uncategorized

 De Lokale Energie Monitor 2020 is weer verschenen: de jaarlijkse rapportage en analyse van de ontwikkelingen van de burgerenergie-initiatieven in Nederland. De impact van energiecoöperaties neemt de komende jaren flink toe. Er zijn nu ongeveer 100.000 deelnemers aan lokale energieprojecten.

Nederland telt inmiddels 623 energiecoöperaties! Ze drukken een steeds grotere stempel op de energietransitie. De opbrengsten uit hun wind-, zon- en warmteprojecten groeien hard en blijven dat de komende jaren doen. Ook professionaliseren ze. Meer dan om kwantiteit gaat het nu om kwaliteit van de coöperaties.

Bekijk de Lokale Energie Monitor 2020

In overzicht: 

Zon: 41% meer collectief zonvermogen, 211 projecten in de pijplijn
In 2020 kwamen er 170 nieuwe zonnedaken en (drijvende) zonneparken gerealiseerd door burgercollectieven bij. Het totaal komt hiermee uit op 814 collectieve zonprojecten. En voor de komende jaren staan er nog minstens 211 gepland.

Wind: 19% meer coöperatief windvermogen, 92,5 MW in de pijplijn
Er is in totaal 229,9 MW coöperatief windvermogen geplaatst in Nederland. Dit is een toename van 37,1 MW ten opzichte van 2019. Deze windturbines leveren ongeveer 735 miljoen kWh per jaar op, vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 245.000 huishoudens.

Warmte: 43% meer initiatieven
In 2020 is het aantal initiatieven met concrete plannen en projecten voor een collectieve warmtevoorziening of collectief opdrachtgeverschap toegenomen tot minstens 77. Dus 23 meer dan in 2019. De meeste projecten zijn in de oniderzoeksfase.

Per RES-regio
De bijlagen bij de Lokale Energie Monitor, met alle coöperaties en hun projecten zijn beschikbaar in Excel. Hierin kun je zelf selecteren welke informatie relevant is voor jouw RES-regio of provincie.

De Lokale Energie Monitor is een gezamenlijke uitgave van klimaatstichting HIER en RVO en wordt uitgevoerd door Anne Marieke Schwencke.

Foto: Frank Hansman