Skip to main content
Tag

Klimaatmanifest Hilversum politiek

HET ondertekent Klimaatmanifest Hilversum, jij ook?

By Uncategorized

Het Klimaatmanifest Hilversum is een oproep aan de lokale politiek om snel meer verantwoordelijkheid te nemen voor onze toekomst. HET ondersteunt het manifest. Doe jij ook mee? Dat kan als persoon of als organisatie.

Oproep Klimaatmanifest Hilversum

Wij roepen iedereen die hart heeft voor een toekomst op tot de volgende drie acties:

  1. Onderteken het Klimaatmanifest op ‘KlimaatmanifestHilversum.nl’;
  2. Vraag al je vrienden en contacten om jouw voorbeeld te volgen;
  3. Weet jij nog een vereniging, organisatie of onderneming die misschien ook wel haar logo onder het manifest wil zien? Meldt het ons (ManifestHilversum@gmail.com), of benader ze zelf.

Met dit Klimaatmanifest willen wij invloed uitoefenen op de verkiezingsprogramma’s en op het coalitieakkoord van de nieuwe gemeenteraad die in maart gekozen wordt.

Inmiddels hebben al meer dan 65 organisaties en vele mede-inwoners hun sympathie voor dit klimaatmanifest uitgesproken.

Rode draad in het manifest is: sluit aan bij de initiatieven uit de samenleving. En neem je verantwoordelijkheid door de Brede Welvaart als nieuw kompas te omarmen. Wij noemen 7 wegen naar een beter klimaat:

  1. Faciliteer circulair en duurzaam.
  2. Bied toekomstbestendige ondernemers ruimte en faciliteiten.
  3. Bevorder energietransitie, met aandacht voor verschillen in financiële mogelijkheden.
  4. Erken en steun broedplaatsen en wijkcentra met hun menselijke maat.
  5. Ga voor gezond groen, natuur en biologische tuinbouw.
  6. Schep ruimte voor voetgangers en alle soorten fietsen.
  7. Draag de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in de volle breedte uit.

 Help je mee om zoveel mogelijk logo’s en sympathisanten achter dit Klimaatmanifest te scharen?

De klimaatcrisis en meer grote vraagstukken, vragen om een drastisch andere en moedige aanpak. Deze crisis vraagt erom veel breder te kijken dan alleen naar materiële welvaart; Brede Welvaart als uitweg uit de klimaatcrisis. Zaken als gezondheid en welzijn voor iedereen, een groene en schone stad, spelen hierin een hele belangrijke rol.

Het zorgen voor een duurzame toekomst is natuurlijk een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Alleen de lokale politiek speelt hierin wel een sleutelrol. Veel inwoners, ondernemers en organisaties zouden wel duurzamer willen leven en werken, maar worden daarbij onvoldoende gesteund.

Dat kan en moet anders.

Meedoen met het Klimaatmanifest Hilversum 
Ook tekenen? Dat kan via klimaatmanifesthilversum.nl

En meld je via klimaatmanifesthilversum@gmail.com als je ‘ambassadeur’ wilt zijn van een van de zeven thema’s uit het manifest. Voor publiciteit en kennisdeling.

Tot 21 oktober 2021 kan het Klimaatmanifest ondertekend worden.
Op donderdag 28 oktober om 16:00 uur wordt het Klimaatmanifest overhandigd.

Volg en deel het Klimaatmanifest ook via LinkedIn en via Facebook.