Skip to main content
Tag

warmtenet Hilversum Kerkelanden

Wijkwarmte-onderzoek Kerkelanden afgerond

By Uncategorized

HET heeft samen met onderzoekspartners Firan en Waternet het onderzoek afgerond naar de haalbaarheid van een duurzaam warmtenet in de wijk Kerkelanden.

Jeroen Pool, coördinator HET: ‘Een warmtenet in Kerkelanden
is zeker haalbaar maar ten opzichte van stoken op gas duurder. Dat sluit aan bij de constateringen van de studiegroep Bestemming Parijs die ook aangeeft dat de gasprijs beleidsmatig verhoogd moet worden om duurzame warmteprojecten een gelijk speelveld te bieden. Dat is ook een van onze centrale conclusies. Met de gemeente en onze partners praten we verder over praktische vervolgstappen.’

De rapporten zijn hier te vinden: hetcooperatie.nl/kerkelanden

Het TCO (Total Cost of Ownership) model is op te vragen via info@HETcooperatie.nl . Daarmee kan iedereen die dat wil, zelf alternatieve berekeningen maken.

Beeld: Projectie schetsontwerp warmtenet op Kerkelanden. De getallen geven de leidingdiameter aan in milimeters exclusief isolatie.