Skip to main content

3 december en 7 december 2020:
Bewonersavonden Kerkelanden
Online 19:30-22:00

Op deze avonden presenteren de drie partners in het haalbaarheidsonderzoek naar een warmtenet in de wijk hun bevindingen. Waternet, Firan en HET hebben vroeg in het proces (februari) de wijkbewoners op de hoogte gesteld van het onderzoek. Inmiddels weten zij meer over de mogelijke technieken en de opties voor de warmtebron en een wijkwarmtebedrijf. De drie partijen delen graag de opbrengst van het onderzoek.

Alle inwoners van Kerkelanden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op 3 of op 7 december. De avonden vinden online plaats, in verband met corona. Een uitnodiging daarvoor is huis-aan-huis verspreid in de wijk. Deze uitnodiging is ook hier te downloaden.

Opgave voor een van de avonden (3 of 7 december) via kerkelanden@hetcooperatie.nl. Vermeld daarbij naam en adres. We sturen dan de link voor de avond toe.

Ver-KEN
Door de bijeenkomsten van de klankbordgroepen zijn een aantal bewoners enthousiast geworden om met elkaar meer te willen ondernemen op dit vlak van energieopwekking voor de wijk. Zij hebben zich verenigd in Ver-KEN. Meer weten over dit lokale initiatief? Neem contact op met: kerkelanden@hetcooperatie.nl

Enquête
Na afloop van de bijeenkomsten van 3 en 7 december willen we graag van de wijkbewoners horen wat ze ervan vinden. We vragen ze online deel te nemen aan een korte enquête. De vragen van de enquête zijn alvast te lezen op de uitnodiging, die je in de brievenbus vindt.

Info en contact
Lees meer over het haalbaarheidsonderzoek.
Voor vragen, neem contact op met: kerkelanden@hetcooperatie.nl