Skip to main content

Dinsdagavond 30 juni hield HET – aansluitend op de Algemene Ledenvergadering – een online ledenconsultatie over de Regionale Energie Strategie (RES). 

In het kader van het landelijk Klimaatakkoord is vorig jaar een proces in gang gezet om te komen tot gedragen voorstellen voor het opwekken van duurzame energie, via wind, zon en warmte. De uitwerking van deze Regionale Energie Strategieën gebeurt in dertig RES-gebieden die samen 35 TWh duurzame energie moeten gaan opleveren. Hilversum maakt deel uit van de subregio Gooi- en Vechtstreek, en die regio maakt weer onderdeel uit van de RES-regio Noord-Holland Zuid, samen met nog vijf andere subregio’s.

Het planproces
Op basis van het RES-proces in Noord-Holland Zuid zijn recent de conceptplannen gepresenteerd, de RES 1.0. Voor Gooi- en Vechtstreek gaat het daarbij om tien zogenaamde zoekgebieden (zie kaartje hieronder) waarvan gesuggereerd wordt dat daar het beste zonnepanelen en windmolens geplaatst kunnen worden en warmte opgewekt kan gaan worden. Die voorstellen liggen nu ter bespreking in de regio’s en gemeentes. Nu is dus ook het moment om hierover een mening te vormen en die mee te geven in het planproces. In de RES 2.0 zullen bijgestelde plannen worden gepresenteerd, waarin rekening wordt gehouden met reacties die zijn gegeven.

De consultatie
Het gesprek werd ingeleid door Jeroen Pool van HET en de plannen toegelicht door energie-expert Ivo Booijink. Daarna gingen we in interactief gesprek met deelnemers.

Meepraten?
Heb je vragen of wil je je inbreng geven? Dan kun je e-mailen naar: info@hetcooperatie.nl

Meer info
Brief HET en HilverZon aan gemeenteraad ivm RES
Aanbeveling aan partijen in GR Hilversum inzake concept-RES.v3.1juli20
HET en HilverZon in de media over de RES

Beeld: Voorgestelde RES-zoekgebieden Gooi- en Vechtstreek; nrs 7-10 in en om Hilversum