Skip to main content

Het aanvragen van een energielabel kan eenvoudig en is dit jaar nog heel goedkoop ( kan al vanaf 2 tot 7 euro). Komend jaar worden de kosten 20 tot 25 keer hoger. Waarom zou je een energielabel aanvragen? Het kan de kosten voor verzekeringen verlagen, de hypotheek voorwaarden gunstiger maken en het is noodzakelijk bij de eventuele verkoop van de woning.

Zorg voor zoveel mogelijk informatie van genomen isolatiemaatregelen, facturen van duurzame producten (CV, zonnepanelen, warmtepomp) en een duidelijk beeld van de data waarop deze zijn toegepast. Kijk op rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-woningen-en-gebouwen om te lezen hoe een energielabel kan worden aangevraagd.

Voorlopig energielabel
In januari en februari 2015 heeft elke woning in Nederland van de overheid een voorlopig energielabel gekregen. Dit voorlopige label is een schatting van de energieprestaties van de woning, die is gebaseerd op gegevens zoals type huis, grootte en bouwjaar. In de praktijk kan jouw woning een beter of slechter energielabel hebben. Heb je bijvoorbeeld recent de zolder geïsoleerd en een nieuwe cv-ketel aangeschaft, dan is het voorlopige label ‘verouderd’ en kan het definitieve label beter zijn.

Europese regelgeving schrijft voor dat een koper moet kunnen zien welk energielabel een woning heeft. Daarom moet de verkoper het definitieve label uiterlijk bij de overdracht aan de koper overhandigen. Een voorlopig label is dan niet voldoende. Wil je wel graag weten wat jouw voorlopige energielabel is? Kijk hiervoor op Zoekuwenergielabel.nl. Heb je jouw label definitief gemaakt, dan is dat ook op deze website te vinden, maar dan met de vermelding ‘definitief’ erachter.

Definitief energielabel
Je kunt het definitieve energielabel aanvragen op Energielabelvoorwoningen.nl. Dit is een website van de overheid, waarop je moet inloggen met je DigiD. Hierna kun je eventuele energiebesparende maatregelen die in jouw woning zijn genomen invullen en bewijs daarvan aanleveren (denk aan foto’s van je cv-ketel of een factuur van een isolatiebedrijf). Alles ingevuld? Dan kies je uit de lijst van aanbieders een erkend labeladviseur die jou een definitief label kan verstrekken. De kosten hiervoor variëren van enkele euro’s tot enkele tientjes. Het hele proces gaat digitaal en binnen een dag tot enkele dagen na het invullen heb je het label in huis. Een afschrift daarvan verstrek je aan de koper.

Het energielabel is niet voor alle woningen verplicht. Voor monumenten geldt de verplichting bijvoorbeeld niet. Mensen die in de afgelopen jaren een energielabel hebben aangevraagd, hoeven geen nieuw label aan te vragen. Het oude en het huidige energielabel blijven tien jaar geldig.

Niet eens met definitief energielabel?
Als je het niet eens bent met het definitieve energielabel, dan kun je dit bespreken met de deskundige die het label heeft verstrekt. Komen jullie er niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Energielabel, dat kost € 27,50. Dit kan alleen als de klacht gaat over de werkzaamheden van de energielabeldeskundige. De commissie kan de schade beoordelen die is ontstaan als gevolg van de onjuiste beoordeling van het voorlopige energielabel. De commissie kan het definitieve energielabel niet veranderen. De uitspraak van de commissie is bindend. Bezwaar maken tegen het definitieve energielabel is niet mogelijk, omdat het geen besluit van de overheid betreft.

Controle energielabel
De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, een overheidsinstantie, controleert of het definitieve energielabel bij de verkoop van een woning wordt verstrekt. Als wordt geconstateerd dat dit niet is gebeurd, dan kan de Inspectie een boete van € 170,- opleggen.

Bron: ramplaankwartier.nl/aanvragen-energielabel-van-de-woning