Skip to main content

Help Shell stoppen met ecocide!

 Shell wordt dezer dagen aardig de maat genomen. De reactie van de Shell-leiding is tot nu toe halfhartig. Maar is Shell daar helemaal alleen voor aan de paal te nagelen? Als u nog  in een benzineauto rijdt, helpt u Shell zijn positie te legitimeren, volgens Jeroen Pool.

Shell wordt dezer dagen aardig de maat genomen. Eerst het vonnis in de zaak die door Milieudefensie was aangespannen, daarna de stap van ABP hun deelname af te bouwen, toen weer een flitsbelegger die inzet op splitsing (in fossiel en hernieuwbare energie) en nu de aangekondigde verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk.

De reactie van de Shell-leiding is tot nu toe halfhartig. Shell wil inzetten op de reductie van de uitstoot in de eigen exploratie- en productieprocessen (de zogenaamde scope 1 uitstoot) en in gesprek gaan met toeleveranciers (scope 2). Shell kiest er hoofdzakelijk voor om nog heel veel geld in de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasvelden te steken. Op het moment dat er een regen van rapporten over ons heen komt waarin gevraagd wordt om directe afbouw van olie en gas, is dat te betitelen als ecocide: een misdaad tegen het milieu en tegen toekomstige generaties die straks met de gebakken peren zitten.

Maar is Shell daar helemaal alleen voor aan de paal te nagelen? De overgrote bulk van de olie- en gasgerelateerde uitstoot van Shell zit in scope 3: de klanten en afnemers van olie en gas. En dat zijn óók u en ik. Althans, dat was ik, want ik ben overgestapt op elektrisch deelrijden. Als u nog wel in een benzineauto rijdt, helpt u Shell zijn positie te legitimeren, elke keer dat u benzine tankt. De vraag naar benzine blijft op peil – of stijgt zelfs. Aanleiding voor Shell om te zeggen ‘de markt te willen blijven bedienen’. En met de economische opleving van nu, groeit die markt: we rijden weer als vanouds en de industriële productie neemt weer sterk toe. We consumeren erop los alsof er nooit corona was.

12,5 procent van de nationale uitstoot
Waar leidt dat toe? Rekent u even mee. Een benzineauto rijdt gemiddeld 15.000 km en gebruikt 1 op 15. Ofwel 1.000 liter benzine, met een uitstoot van rond de 2,7 kilo CO2 per liter. Bij elkaar per jaar is dat dus 2.700 kg CO2, bijna 3 ton. En met 8,5 miljoen auto’s is dat ontzettend veel: ongeveer 25 megaTon CO2, ofwel 12,5 procent van de totale nationale uitstoot van 200 megaTon (volgens bureau CE Delft in 2019).

En wat dan te doen? Ten eerste kun je jezelf afvragen waar je mee bezig bent, elke keer dat je benzine tankt: ‘Hé, ik kan weer even verder, en heb weer 150 kg CO2 in de tank gestopt’. En dan: stoppen met tanken dus en zo snel mogelijk een elektrische auto kopen of gaan deelrijden met zo’n auto. Duur? Ietsjes in de aanschaf. Maar daar helpt de overheid bij (de SEPP-subsidie, die is komend jaar 3.300 euro bij een nieuwe elektrische auto en 2.000 bij een tweedehands). Daarnaast zijn je kosten na aanschaf veel lager dan met je benzineauto. Veel minder onderhoud, veel lagere rijkosten: benzine kost je nu zo’n 13 cent per kilometer, elektriciteit 5 cent. Per jaar met 15.000 kilometer is dat dus 1.200 euro verschil. Prof. Auke Hoekstra van de TU Eindhoven geeft met deze gegevens in het achterhoofd aan dat elektrisch rijden binnen 4 jaar goedkoper is. Is overstappen dan nog een vraag? Ik zou zeggen: Nee, dus. Want je combineert schoon, makkelijk en duurzaam rijden met goedkoper.

Help Shell zijn scope 3 doelen te behalen en te stoppen met het plegen van ecocide! Als afnemer stem je met je portemonnee. Maak de enige keus die je als verantwoordelijke consument kunt maken. Dan hoef je je later niet tegenover je kleinkinderen te verantwoorden waarom je in 2021 nog benzine tankte, terwijl je wist wat de gevolgen voor hen waren.

Jeroen Pool
Coördinator van de Hilversumse energiecoöperatie HET
Voorzitter van de landelijke coöperatie Mobiliteit Samen