Skip to main content

Luc Pieters, (voorzitter HilverZon) en Jos Snels (voorzitter HET) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Als start zullen de lokale energiecoöperaties HilverZon en HET samen optrekken als het gaat om energieadviezen, VvE’s en Zonneparkeerplaatsen.

Eind maart zijn de oriënterende gesprekken gestart tussen bestuursvertegenwoordigers van HilverZon en HET om de mogelijke opties voor samenwerking te verkennen. Beide organisaties streven naar een energieneutraal Hilversum en zetten zich daar op verschillende thema’s voor in.

Drie scenario’s

Voor de samenwerking zijn drie verschillende scenario’s opgesteld met een verschillende mate van samenwerking:

  1. Vanuit de eigen organisatie werkafspraken maken over samenwerking op thema’s;
  2. Samen activiteiten organiseren en vormgeven op gezamenlijke en overlappende thema’s. Toewerken naar een bestuurlijke paraplu-organisatie, waaronder een gezamenlijk back office;
  3. Alles samen doen.

Energieadviezen, VvE’s en Zonneparkeerplaatsen

Voor het verder verkennen van de eerste optie hebben de bestuursleden van HilverZon en HET drie werkgebieden bepaald, waarop de twee coöperaties operationeel gaan samenwerken: energie-adviezen, VvE’s en Zonneparkeerplaatsen. Daarover zijn gesprekken gestart met als voorlopige uitkomst:

  • Samen een voorstel uitwerken voor energie-advies in het kader van de RREW;
  • Samenwerking gericht op VvE’s verder uitwerken;
  • Kennisuitwisseling over de mogelijkheden van zonneparkeerplaatsen.

De intentie is dat HilverZon en HET daar waar zinvol en mogelijk is samenwerken als één werkorganisatie. Verder zal een kwartiermaker beide besturen helpen om de tweede optie verder uit te werken.