Skip to main content

Een hele wijk energiepositief maken? Ofwel, meer energie opwekken dan er in totaal in die wijk wordt gebruikt? Kan dat? Dat gaat HET onderzoeken in Kerkelanden, op basis van een verkregen Europese subsidie voor Energy Positive Districts (PED).

Die hebben we samen met de gemeente Hilversum, Universiteit Utrecht en netbeheerder Liander aangevraagd en gekregen. Maar hoe doe je dat dan, in een buurt met drieduizend huizen, bedrijven en voorzieningen, zoals scholen en zorg?

In de basis gaan we onderzoeken op welke wijze en hoeveel het energiegebruik naar beneden kan. Want alles wat je niet aan energie gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Daarna gaan we kijken welke mogelijkheden er liggen om energie op te wekken, zowel elektriciteit als warmte. En vervolgens kijken we hoe je optimaal kunt opslaan voor gebruik als het nodig is, in elektrische auto’s en vaste opslag.

Onderlinge levering kan piekvragen wellicht dempen. En het bevorderen van elektrische mobiliteit in den brede (dus naast de e-auto’s ook e-(bak)fietsen, in e-hubs). Opwekken, opslaan, delen van auto’s en energie en slim gebruiken; dat zijn de ingrediënten die conceptmatig onderzocht gaan worden.

En vooral, die met de buurt uitgebreid samen worden vormgegeven en getoetst. Ofwel, nieuwe vormen van actieve buurtparticipatie zullen worden toegepast, zodat iedereen hierover mee kan denken, mee vormgeven en besluiten. De energietransitie is ten slotte van ons allemaal, en hoe meer we lokaal regelen, hoe meer we het kunnen doen zoals we zelf optimaal vinden.

We doen dit tweejarige project samen met de gemeente Aarhus in Jutland/Denemarken. Daar wordt een vergelijkbaar traject doorlopen. De kern ligt daar bij de verdere ontwikkeling van het duurzame warmtenet dat er al deels is, en in Hilversum kunnen we van die ervaring leren.

In Hilversum wordt – naast de plannen en scenario’s – concreet gebouwd aan de zonneparkeerplaats-plus. De subsidiemiddelen maken het (mede) mogelijk die te gaan realiseren.