Skip to main content

De zomervakanties staan weer voor de deur, en velen zullen al plannen hebben om die in Nederland of erbuiten te gaan vieren. Als je dat met de auto wilt doen, is HET deelauto daarvoor een goede optie!

De bezettingsgraad in de zomer laat toe dat een aantal deelauto’s ook voor vakantie wordt gebruikt. Dit gaat altijd in afstemming en er kunnen gerichte prijsafspraken worden gemaakt. Die zijn meestal gunstiger dan bij huren, en – met de hoge brandstofprijzen – ook gunstiger dan met een fossiele auto. 

Maar er leven nog steeds veel vragen over hoe dat nou gaat in de praktijk, vooral met de laadinfrastructuur in het buitenland. Om daar wat meer informatie over  te delen en onzekerheden weg te nemen, werkte Jeroen Pool van HET Coöperatie zijn ervaringen uit van de vakantie in 2023 in Frankrijk. Je treft dat bijgaand aan.

Jeroen Pool: “Je zult kunnen lezen dat ons dat heel erg goed beviel, en zeker niet bevestigde wat we zelf ook vooraf hier en daar als vrees hadden. En in 2024 is het ongetwijfeld nog weer beter geregeld dan vorig jaar want er werd hard gebouwd aan extra laadinfra: daar kan Nederland – hoewel we voorliggen op het gebeid van EV-laden – nog wel wat van leren.” 

Bon vacance alvast!