Skip to main content

Zonneparkeerplaats combineert energietechnieken; op weg naar WES

HET Coöperatie is afgelopen maand met een werkgroep van Kerkelanders gestart met het ontwerpen en uitwerken van een voorstel om een zonneparkeerplaats te realiseren in de wijk Kerkelanden. Dit is onderdeel van het streven naar een energieneutraal Kerkelanden, en vooral een opstap om verschillende energietechnieken te combineren.

Het gaat om opwekken van zonnestroom, laden op zonnestroom voor elektrische auto’s en ontladen (het zogenaamde bidirectionele laden, ofwel in twee richtingen, zowel laden als ontladen) en opslag van zonne-energie. De autobatterij en de vaste batterij geven samen extra opslagmogelijkheden.

Hiermee wordt de basis gelegd om daarna, als vervolgstap, te komen tot een Wijk Energie Systeem, ofwel WES. Daarbij worden ook huizen aangesloten, die direct uit de auto’s of de vaste batterij energie kunnen betrekken. En met hun zonnepanelen kunnen bijdragen aan het opladen natuurlijk. Dat is dan lokaal opgewekte zonnestroom, zodat zo min mogelijk elektriciteit van het net gehaald hoeft te worden. Zulke zogenaamde systeemintegratie zal een kernelement van de energietransitie worden.

De werkgroep is enthousiast begonnen, en wordt gevormd door drie Kerkelanders, die deels ook in het bestuur van de Ver-KEN zitten, de Vereniging Kerkelanden Energie Neutraal. We starten met een grove uitwerking.

De locatiebepaling in de wijk is een belangrijke vraag, waar we de wijkbewoners, via Ver-KEN en in een directe benadering, bij betrekken. Voor het project kijken we daarbij ook naar voorbeelden elders, zoals in Bloemendaal, Culemborg en Dronten.

Op 5 maart, vlak voor de opening, bezochten Jeroen Pool en Ron Spuijbroek (zie foto), die het project vanuit HET begeleiden, de Solar Parking Dronten. Esger Schouten van PetaWatts, die de opslag op die locatie regelt en ook de werkgroep in Kerkelanden begeleidt, leidde hen rond, een zeer inzichtgevende en leerzame ervaring.

Vragen of tips?
We horen die graag, via jeroen.pool@hetcooperatie.nl