Skip to main content

Elke gemeente dient eind 2021 een Transitievisie Warmte te hebben. Hilversum voldoet aan die tijdsplanning, want in Hilversum is deze al aangenomen door de gemeenteraad. Maar HET Coöperatie wenst meer ambitie en werkt graag samen toe naar – niet enkel individuele, maar óók collectieve – oplossingen. 

Aardgasvrij leven is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De Transitievisie Warmte (TVW) geeft een beeld van het tijdpad richting aardgasvrij in de gemeente. De gemeente Hilversum wil voorlopig geen buurten van het aardgas af halen. Wel worden inwoners individueel ondersteund bij het verduurzamen van hun woning.

Collectieve oplossingen
Jeroen Pool van HET: ‘Vooral inzetten op ondersteuning van individuele inwoners en ‘de markt zijn werk laten doen’ is te gemakkelijk. Wij hebben bij de gemeente een pleidooi gehouden om meer collectieve oplossingen óók een kans te geven. Dit pleidooi werd breed gedragen door andere insprekers en door een brede groep raadsleden en -fracties. We waren dan ook blij dat in de raad een voorstel (een motie van D66 en een aantal andere partijen) werd aangenomen om collectieve oplossingen meer ruimte te geven. De wethouder heeft gezegd hier invulling aan te geven, onder andere in overleg met Waternet.’

Meer kansen voor warmte-oplossingen
Waternet was betrokken bij het Haalbaarheidsonderzoek duurzame warmte Kerkelanden. Behalve in Kerkelanden, liggen ook op andere locaties kansen voor warmte-oplossingen, zoals de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZi) in Anna’s Hoeve. RWZi’s worden landelijk gezien als warmtebron voor collectieve duurzame warmte: het riool- en afvalwater is redelijk stabiel 15 graden, van alle warme water van (af-)wasmachines en vooral douchen. Die warmte kan weer hergebruikt worden voor verwarming van huizen en bedrijven. HET is in verkennend gesprek met meerdere partijen, waaronder Waternet. Pool: ‘Deze verkenning kan de basis vormen voor een studie naar de potentie van de RWZi voor collectieve en coöperatieve warmtetoelevering aan Hilversum Oost en het Werfgebied.’

Energiezuinige huizen
Daarnaast werkt HET in samenwerking met Thuisbaas aan de aanpak van serieuze isolatie en individuele warmte. In Hilversum zijn nu drie huizen waarvoor deze volledige aanpak naar aardgasvrij wordt voorbereid. In 2022 wil HET deze aanpak opschalen.

HET werkt ook mee aan de grote bespaaractie Hilversumbespaart.nl. Deze actie valt binnen de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Duizend woningeigenaren en vierduizend huurders krijgen een basis-energieadvies van een energiecoach of energieconciërge. Dit doet HET samen met HilverZon, de gemeente en woningcorporaties. Om kleine maatregelen te nemen, krijgen eigenaren en huurders een tegoedbon van 70 euro.

Pool: ‘Na dat basisadvies en de kleine maatregelen kan het ‘echte werk’ beginnen: verdergaande isolatie, aangevuld met eigen opwekking van zon en warmte. Dat moet de energierekening, toch al een pijnpunt dezer dagen, sterk verlagen.

HET helpt de wethouder graag bij de invulling van de TVW en bij het toewerken naar optimale oplossingen voor de warmtetransitie in Hilversum. Samen staan we sterk in de lokale energietransitie!’

Bekijk hier:
Motie Onderzoek collectief 2021
Inspreekbeurt concept-TVW Gemeente Hilversum