Skip to main content

Initiatiefnemer Edwin de Haan: ‘De energie van samen’

Edwin de Haan is trekker van een initiatiefgroep van wijkbewoners die samenwerken om Kerkelanden energieneutraal te krijgen. HET Coöperatie interviewde hem over het hoe en wat van deze bewonersgroep.

Wie zijn jullie?
Wij zijn zeven enthousiaste bewoners van Kerkelanden, die samen kijken hoe we de energietransitie van de buurt vorm kunnen geven. Leden van de initiatiefgroep wonen verspreid in de wijk en vertegenwoordigen  woningeigenaren, VvE’s en particuliere huurders.

Graag willen we meer buurtbewoners en bedrijven bij de groep betrekken om zo een coöperatie te worden; representatief voor de hele wijk. We zijn ontstaan uit de HET klankbordgroep Kerkelanden, die meedenkt over een mogelijk warmtenet in de wijk.

Wat doen jullie?
Ons doel is een zichzelf bedruipende, duurzame, leefbare CO₂-neutrale wijk, met de hoogste isolatiegraad in 2025, aardgasvrij in 2030 en CO₂-neutraal in 2035. We willen vooral bereiken dat mensen gaan meedenken en iets gaan doen aan energiebesparing en opwekking.

Er zijn heel veel manieren waarop je je huis en wijk kunt verduurzamen. In de toekomst zal heel Nederland van het gas af moeten en wij willen als bewoners van Kerkelanden daar zelf invulling aan gaan geven. We onderzoeken welke oplossingen er mogelijk zijn en rekenen de kosten ervan door. We willen innovatieve bedrijven gaan uitnodigen om te kijken of hun ideeën bij ons in de wijk in de praktijk werken.

We leggen opties naast elkaar om mensen zo veel mogelijk keuzemogelijkheid te geven. Op deze manier kunnen we als wijk invloed uitoefenen hoe we warmte gaan organiseren en zorgen dat het voor iedereen plezierig en comfortabel wonen wordt, met minimale kosten.

Voor wie zijn jullie er?
Voor iedereen in Kerkelanden, bewoners en bedrijven. We zijn op zoek naar ideeën en meningen van iedereen voor het beste resultaat. Bewoners en bedrijven kunnen ergens aan meedoen of zelf met andere ideeën komen.

Wat is jullie werkwijze?
Enthousiasmeren, van elkaar leren én verleiden om mee te doen. Via een zogenaamde community of practice gaan we  bijeenkomsten organiseren waar actieve wijkbewoners hun verhaal doen, zodat anderen gebruik kunnen maken van de kennis en kunde die zij al hebben opgedaan. Op deze manier willen we Kerkelanden in beweging krijgen om tot een oplossing te komen die bij een ieder past.

Het is heel logisch en handig om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Toen het garagedak van mijn buren lekte, hebben ze onze aanpak van dakisolatie overgenomen. Nu hebben ze net als ik isolatie en zonnepanelen. Toen ik laatst begon over HR++ glas, waren ze ook erg geïnteresseerd.

Waarom doen jullie dit?
Het gaat om ‘de energie van samen’; het project kan alleen slagen als de bewoners en bedrijven gezamenlijk de schouders eronder zetten. Samen de mogelijkheden bekijken, samen isoleren, samen energie opwekken. En samen de succesverhalen verspreiden over de rest van de wijk.

Interesse?
Contact opnemen en aanmelden kan bij kerkelanden@protonmail.com