Skip to main content

Isoleren en aardgasvrij wonen, wat betekent dat voor jou? Veel bewoners vragen zich af: ‘Waar moet ik beginnen? Wat doet de gemeente en wat kan ik doen?’ Tot de zomer zijn er verschillende momenten om je vragen te stellen en hierover met de gemeente in gesprek te gaan. De resultaten van de bijeenkomsten en de enquête worden gebruikt voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. In de zomer wordt dit plan verder uitgewerkt.

De gemeente gaat een Transitievisie Warmte opstellen. Iedere gemeente in Nederland moet dit plan maken. In dit plan komt te staan wat er nodig is om huizen te isoleren en hoe we in de toekomst de overstap naar aardgasvrij het beste kunnen maken.

Geef je input!
De input van bewoners is natuurlijk heel belangrijk. Het gaat om hun woning en woonomgeving. Komende weken kunnen Hilversummers op een aantal manieren hun mening en ideeën kenbaar maken:

  • Op 1 juli – 19:30-21:30 – is er een online sessie voor jongvolwassenen t/m 35 jaar:
    ‘Hoe kan ik bijdragen aan verduurzaming en de overstap naar aardgasvrij zonder eigen woning?’, ‘hoe kan ik bijdragen aan verduurzaming en de overstap naar aardgasvrij met weinig financiële middelen?’ of ‘hoe weet ik waarmee ik het beste kan beginnen met het verduurzamen van mijn woning?’. De gemeente Hilversum wil graag weten wat de jongvolwassenen nodig hebben en hoe zij een aardgasvrij Hilversum voor zich zien. De input van de jongvolwassenen wordt meegenomen bij het opstellen van de Transitievisie Warmt en om ze te ondersteunen bij het verduurzamen van hun (toekomstige) huis.Meedoen? Meld je aan voor de online sessie op donderdag 1 juli van 19.30-21.30 door een mailtje te sturen naar m.keers@hilversum.nl. Na aanmelding ontvang je de Zoom-link om mee te doen.
  • Maandag 5 juli is er een bewonersbijeenkomst over verduurzamen en aardgasvrij wonen.
    Ga in gesprek met de gemeente over verduurzamen en aardgasvrij wonen. Laat je ideeën horen en stel je vragen aan deskundigen. Via ZOOM van 19:30 tot 21:00. Hilversummers kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomsten via aardgasvrij@hilversum.nl. Informatie staat ook op www.bouwenaanhilversum.nl/transitievisiewarmte
  • Je kunt ook een reactie online geven via www.bouwenaanhilversum.nl/transitievisiewarmte. Daar staan drie stellingen waarop je kunt reageren.

De resultaten van de bijeenkomsten en de enquête worden gebruikt voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. In de zomer wordt dit plan verder uitgewerkt. Op 31 augustus bespreekt het college van burgemeester en wethouders het plan. Vervolgens wordt de Transitievisie Warmte in oktober voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer over de Transitievisie Warmte
Overigens is er afgelopen maanden nog meer gebeurd.

  • In april is er een enquête uitgezet. De uitkomsten staan op www.bouwenaanhilversum.nl/transitievisiewarmte  Uitkomsten die voor jullie ook interessant zijn.
  • In juni zijn kleinschalige gesprekken gevoerd met bewoners. Hiervoor zijn een aantal bewoners per wijk persoonlijk uitgenodigd. Verslagen komen nog op bovengenoemde website te staan.
  • In juni is ook een gesprek geweest met ondernemers.

AGENDA: 

Online bijeenkomsten Transitievisie Warmte:
Ga in gesprek met de gemeente over verduurzamen en aardgasvrij wonen. Laat je ideeën horen en stel je vragen aan deskundigen.
– Donderdag 1 juli: voor jongeren t/m 35 jaar – 19:30 tot 21:30.
– Maandag 5 juli: voor Hilversummers –
via ZOOM 19:30 tot 21:00.