Skip to main content

Eind juni heeft HET een online sessie gehad met de klankbordgroep van wijkbewoners die meedenken over het haalbaarheidsonderzoek duurzame warmte Kerkelanden. Dit keer ging de wijkconsultatie vooral over een mogelijk op te zetten coöperatief wijkwarmtebedrijf in Kerkelanden.

Mocht het haalbaar blijken een warmtenet aan te leggen – waarmee warmte vanuit het kanaal de wijk ingeleid wordt – dan zou zo’n coöperatief warmtebedrijf de levering voor zijn rekening kunnen nemen.

Wat zijn de voorbeelden en ervaringen tot nu toe? Waar in het land wordt er al gewerkt met een wijkwarmtebedrijf? Deze Ins & Outs van een wijkwarmtebedrijf werden door projectadviseur Gjalt Annega in hoofdlijn gepresenteerd, waarna we in gesprek zijn gegaan met de klankbordgroep.

De organisatorische en juridische aspecten en de financiële haalbaarheid passeerden de revue. Gjalt Annega gaf uitleg over de in ontwikkeling zijnde Warmtewet 2 en de Transitievisie Warmte. Mocht het haalbaarheidsonderzoek naar duurzame warmte voor Kerkelanden interessante resultaten opleveren dan is het van belang dat die meegenomen worden in de Transitievisie Warmte. Zo’n visie moet elke gemeente, ook Hilversum, eind 2021 klaar hebben liggen. In die visie wordt voor elke wijk aangegeven welke duurzame warmte-optie het meest geschikt lijkt.

De leden van de klankbordgroep hadden een scherp gehoor en een kritische blik. Over de bron, de exploitatie en/of over de levering kun je als wijkwarmtebedrijf eigenaarschap nemen. Er zijn allerlei soorten mogelijkheden, die je met deze variabelen kunt maken. Het voorgestelde keuzepalet dient nog verder uitgediept te worden. Vragen daarbij zijn onder meer: Welke risico’s kleven er aan de verschillend opties, wat zijn de voor- en nadelen en in welke configuraties (ook technisch haalbaar én betaalbaar) kun je die realiseren? Wat gebeurt er als je aan de verschillende ‘knoppen’ draait; welke variant komt er dan als interessantste uit voor een wijkwarmtebedrijf in Kerkelanden?

Kortom, er is nog werk aan de winkel. Het was een inspirerende meeting met veel interessante inzichten die we met elkaar gedeeld hebben. Partners in het haalbaarheidsonderzoek Firan en Waternet zullen na de zomervakantie ook elk hun bevindingen tijdens een eigen sessie aan de klankbordgroep presenteren.