Skip to main content

Geef op 30 juni je mening over de Regionale Energie Strategie!

Dinsdagavond 30 juni houdt HET een consultatie over de Regionale Energie Strategie (RES). Leden en niet-leden zijn welkom om hun mening te geven.

In het kader van het landelijk Klimaatakkoord is vorig jaar een proces in gang gezet om te komen tot gedragen voorstellen voor het opwekken van duurzame energie, via wind, zon en warmte. De uitwerking van deze Regionale Energie Strategieën gebeurt in dertig RES-gebieden die samen 35 Terra Joules duurzame energie moeten gaan opleveren. Hilversum maakt deel uit van de subregio Gooi- en Vechtstreek, en die regio maakt weer onderdeel uit van de RES-regio Noord-Holland Zuid, samen met nog vijf andere subregio’s.

Het planproces

Op basis van het RES-proces in Noord-Holland Zuid zijn recent de conceptplannen gepresenteerd, de RES 1.0. Voor Gooi- en Vechtstreek gaat het daarbij om tien zogenaamde zoekgebieden (zie kaartje hieronder) waarvan gesuggereerd wordt dat daar het beste zonnepanelen en windmolens geplaatst kunnen worden en warmte opgewekt kan gaan worden. Die voorstellen liggen nu ter bespreking in de regio’s en gemeentes. Nu is dus ook het moment om hierover een mening te vormen en die mee te geven in het planproces. In de RES 2.0 zullen bijgestelde plannen worden gepresenteerd, waarin rekening wordt gehouden met reacties die zijn gegeven.


RES informatie en consultatie
Dinsdagavond 30 juni (aansluitend op de Algemene Ledenvergadering van HET) houdt HET een ledenconsultatie over deze plannen. HET is erg benieuwd hoe de achterban aankijkt tegen de voorstellen die nu op tafel liggen. Maar ook niet-leden zijn van harte welkom. Het gesprek wordt ingeleid door Jeroen Pool van HET en de plannen toegelicht door energie-expert Ivo Booijink. Daarna gaan we in interactief gesprek met deelnemers. Nu is het planproces nog ‘vloeibaar’, er liggen suggesties. Straks zijn de plannen meer omkaderd en wordt aanpassen lastiger. Grijp nu dus je kans je leefomgeving optimaal te verduurzamen! Voor vragen en aanmelden kun je e-mailen naar: info@hetcooperatie.nl

Beeld: Voorgestelde RES-zoekgebieden Gooi- en Vechtstreek; nrs 7-10 in en om Hilversum