Skip to main content

De gemeente Hilversum presenteerde begin september het concept voor de Transitievisie Warmte (TVW). HET gaf een reactie op dat concept en sprak in bij de commissie Duurzaamheid, op 29 september.

In hoofdlijn ziet HET de concept-TVW als een ambivalente aanzet tot beleid, met een aantal herkenbare punten, maar vooral gemiste kansen. In het kort komt het erop neer dat HET aan de wethouder – ter versterking van de visie – vraagt om:

  • Daar waar collectieve oplossingen met aquathermie of geothermie mogelijk lijken te zijn, die opties nader te laten onderzoeken, alvorens in die wijken te pleiten voor individuele oplossingen;
  • In de wijken waar collectieve oplossingen niet voor de hand liggen in te zetten op actieve energie-adviezen, bijvoorbeeld met de Thuisbaas-aanpak waar HET al ervaring mee opdoet en hier gericht middelen voor vrij te maken.

Hiermee sluit de HET reactie aan bij andere insprekers en bij een deel van de gemeenteraadsleden in de commissie. Hopelijk geeft de gemeente gehoor aan deze breed gedragen feedback. Na de kritische commissievergadering op 29 september, bespreekt de gemeenteraad de concept TVW op 6 oktober 2021.

Bekijk hier het Inspreekdocument met de visie van HET. En hier de concept Transitievisie Warmte van Hilversum.