Skip to main content

HET Coöperatie heeft met een werkgroep van experts en wijkbewoners een voorstudie voor een zonneparkeerplaats+ in de wijk Kerkelanden gedaan. Hiermee is inzichtelijk gemaakt wat de haalbaarheid voor zo’n voorziening is. Die haalbaarheid lijkt er zeker te zijn, mits de meerkosten worden afgedekt.

De voorziene parkeerplaats wordt uitgerust met zeshonderd zonnepanelen en met snellaadpalen. Deelauto’s worden gebruikt voor opslag zodat andere elektrische auto’s kunnen laden als er geen zon is. Een geïntegreerde oplossing dus, vandaar de benaming ‘zonneparkeerplaats plus’.

Bijdrage aan de RES
De zonneparkeerplaats+ draagt daarmee effectief bij aan de energietransitie en de RES-taakstelling (Regionale Energie Strategie). De kosten daarvoor zijn wel (veel) hoger dan een reguliere zonne-installatie op een dak. Meerkosten vloeien vooral voort uit de noodzakelijke draagconstructie, grondwerk, aansluiting op het net en het benodigde EMS (Energie Management Systeem). Realisatie is dus afhankelijk van cofinanciering en subsidieverlening, waar verder overleg en uitwerking voor nodig is.

Vervolgstappen
Om vervolg te geven aan dit voorstel is verkennend overleg met de gemeente inzake de projectaanpak, de rol van de gemeente en de haalbaarheid nodig. Is er een eerste idee voor (beleidsmatige, vergunningstechnische en financiële) haalbaarheid opgebouwd, dan volgen de stappen voor draagvlakopbouw in de wijk en financiering.

Meer info
Als je het integrale rapport wilt ontvangen, stuur dan een mailtje naar jeroen.pool@hetcooperatie.nl
Lees hier de Management samenvatting Zonneparkeerplaats+