Skip to main content

Een energieneutraal en groen Werfgebied, optimaal leefbaar en plezierig om te werken. Daaraan werken verschillende partijen samen. Zomer 2023 moeten de plannen klaarliggen.

Het Werfgebied is een bekend maar ondergewaardeerd stukje industrieel erfgoed in Hilversum Oost. De vastgoedpartijen in het Werfgebied hebben zich verenigd in de Vereniging Duurzaam Werfgebied (VDW). De vereniging heeft opdracht gegeven aan HET om een vooronderzoek uit te voeren naar de integrale verduurzaming van het gebied, wat kon met financiële steun van Provincie, Gemeente en Stadsfonds. HET werkt voor dit project samen met adviesbureau Peta Watts, stedenbouwkundig bureau Maelcum en vastgoedeigenaren Hanegraaf, Werf35, Makeltrent en Hefion.

De partijen zijn samen aan de slag met het ontwerpen van maatregelen om het gebied en de bestaande en nieuw te ontwikkelen gebouwen energieneutraal te maken en het terrein groen, optimaal leefbaar en plezierig om te werken. Zomer 2023 liggen die plannen klaar. Begin december 2022 vond de eerste werksessie plaats, op basis van de inventarisatie van gebouwen en energiegebruik. Daaruit bleek een basisniveau energiegebruik van 1.100 MW elektriciteit en 81.000 m3 gas. Goed voor 667 ton CO2-uitstoot, opgetopt met uitstoot voor mobiliteit in totaal geschat op 850 ton. Er is dus nog veel werk aan de winkel maar de partijen gaan ervoor, onder het motto: ‘Samen staan we sterk in de Hilversumse energietransitie’.

Meer info?
Mail naar HET-bureau@hetcooperatie.nl