Skip to main content
Nieuwjaarswens voor 2021

We wensen al onze leden en relaties een goed 2021. Een jaar waarin we hopelijk weer meer bewegingsruimte krijgen en weer meer ‘gewoon’ menselijk contact en directe samenwerking mogelijk wordt. En daarmee ook de aandacht voor de nog grotere crisis die zich steeds prominenter aandient: de klimaatcrisis.

Neem het bericht over een ijsvrije Noordpool over tien jaar; we weten het maar toch schrik ik er zelf weer van. En zeker van de geopolitieke reactie op dat nieuws: nieuwe kansen voor olie- en gaswinning. Wanneer dringt het besef door dat dat precies de verkeerde reactie is? En dat na wederom een recordjaar qua warmte! En wereldwijde uitstootcijfers die weinig goeds beloven.

Het sterkt HET in zijn aanpak: laten we doen wat binnen onze eigen mogelijkheden ligt. Dat zit hem in verduurzaming van onze eigen leefomgeving, ons eten en onze consumptie en in onze manier van vervoeren. Pak die kans om energie te besparen en te isoleren, doe die (tweede) auto de deur uit en start bij HET deelauto. Kleine maar wezenlijke stappen die ook bijdragen aan een beter klimaat. Zet je goede voornemens voor 2021 nu om in actie. Alle kleine beetjes helpen. En HET helpt jou.

Jeroen Pool, coördinator HET