Skip to main content
Tag

Grootouders voor het Klimaat webinar

Webinar Grootouders voor het Klimaat

By Uncategorized

Eind juni organiseerde HET in samenwerking met ‘Grootouders voor het Klimaat’ een interactief webinar voor bewoners van Kerkelanden in het kader van het haalbaarheidsonderzoek duurzame warmte.

Dit onderzoek voert HET tot eind van dit jaar samen uit met Waternet (onderzoekt opties warmtebron) en Firan (verkent infrastructuur nodig voor levering van warmte). HET verzorgt  de bewonersinformatie en participatie, zodat zoveel mogelijk wijkbewoners kennis nemen van het onderzoek en hun mening kunnen geven.

Radicale omslag
Kerkelanden heeft relatief veel oudere bewoners. Kees van Deelen, een van de vele grootouders van ‘Grootouders voor het Klimaat’ was graag half maart een lezing komen geven. Helaas moest dat vanwege de coronacrisis uitgesteld worden en kon dat uiteindelijk alleen via een webinar. Kees hield aan de hand van voorbeelden en grafieken een duidelijk verhaal over klimaatverandering. Hij liet zien hoe in de loop der tijd klimaatverandering is ontstaan, welke aspecten daarbij van belang zijn, wat de rol van de mens is. Ook stipte hij aan welke afspraken er gemaakt zijn om CO2-uitstoot te reduceren (akkoord van Parijs), wat de verschillende scenario’s zijn voor de toekomst en wat we er zelf aan kunnen doen om de uitstoot te verlagen en de opwarming van onze planeet te vertragen. En … belangrijk, hij gaf aan dat we al eerder een radicale omslag hebben weten te bereiken. Het kan, veranderen en ons aanpassen.

Toekomstvisie
Tijdens het webinar polsten we af en toe de mening van de deelnemers over bijvoorbeeld hun visie op de toekomst. Zoals een deelnemer in de chat schreef: “De stikstofcrisis, de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis dwingen ons nu ook om anders met de aarde om te gaan. Er moet nog veel gebeuren, maar ik vertrouw erop dat het ons gaat lukken om anders te gaan leven. Door de coronacrisis blijkt dat we heel goed thuis kunnen werken. Dat zal al helpen.”

De lezing werd als informatief en inspirerend ervaren, vragen werden adequaat beantwoord. ‘Grootouders voor het Klimaat’ zet zich – onder meer met zo’n lezing – echt geweldig in voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Zie grootoudersvoorhetklimaat.nl voor meer informatie.

Interesse?
Als inwoner van Hilversum ook interesse om zo’n webinar bij te wonen? Stuur dan een mail naar info@hetcooperatie.nl. Mochten we voldoende aanmeldingen binnen krijgen, dan vragen we de ‘Grootouders’ dit webinar nogmaals te verzorgen. Ze steken graag meer mensen aan met dit ‘klimaatvirus’ om onze maatschappij, onze aarde, anders in te richten voor de toekomst.