Skip to main content

HET heeft samen met Makeltrent en alle eigenaren van WERF35, een gebied in ontwikkeling, onderzocht hoe ze kunnen verduurzamen. Eind 2023 is het Rapport Vooronderzoek Duurzaam Werfgebied verschenen: ‘Naar een energiepositieve Werf: Het kan als je het wil!’

De Werf, het bedrijventerrein in Hilversum Oost, kan niet alleen energieneutraal worden, maar zelfs energie gaan leveren! Dat blijkt uit een rapport dat in opdracht van de Vereniging Duurzaam Werfgebied (VDW) is verzorgd. dat is gedaan door energiecoöperatie HET, in samenwerking met de bureaus PetaWatts en Maelcum.
Het rapport is aangeboden aan wethouder Bart Heller van (onder mee) klimaatbeleid. De VDW wil het hier niet bij laten, maar roept op om te komen tot een 5-jarig actieplan (een zogenaamde Green Deal) om de maatregelen die nu zijn uitgewerkt ook in te voeren. Die zijn vervat in het VDW-10-puntenplan. Dit omvat onder meer:
  • een zonneparkeerplaats-plus langs de Mussenstraat en alle daken vol met zonnepanelen
  • 8 deelauto’s en groei van EV;s, die geladen worden met zonnestroom en energie opslaan    
  • warmte-opslag en aansluiting op het warmtenet vanuit RWZi
  • slimme aansturing van energie-opwek en energiegebruik, achter 1 meter 
Dit vergt, zo schatten de onderzoekers, een totaal-investering van meer dan 8 miljoen euro over 5 jaar, en de opbouw van een gezamenlijk energiebedrijf voor de Werf. Vandaar het motto van het rapport: Het kan als je het wil! De ondernemers van de Werf (Hanegraaf, MediaNest/Werf35, Makeltrent en Hefion) hebben er in ieder geval zin in, en willen op het vloertje dan nu is gestort graag de energiepositieve toekomst gaan bouwen. 

Raoul van de Wetering van Makeltrent: “Samenwerking is key om de grote maatschappelijke problemen op te lossen en dit rapport biedt de duurzame basis om dit met elkaar op te pakken. Mijn dank gaat uit naar HET Coöperatie en de andere meewerkende partijen voor de fijne samenwerking en het maken van het informatieve rapport.”

Jeroen Pool van HET Coöperatie: “Het was goed samenwerken in deze fase van vooronderzoek en plannen maken. Dat smaakt naar meer! Als we van plannen maken naar uitvoering kunnen komen, maken we grote stappen vooruit in klimaatmaatregelen en geven we tegengas aan klimaatverandering. Naar een Energiepositieve Werf!”

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door: Stadsfonds Hilversum, Gemeente Hilversum en Provincie Noord-Holland.

Meer lezen:
Je treft hierbij de samenvatting van het rapport. Het volledige rapport is op te vragen bij: hetbureau@hetcooperatie.nl