Skip to main content

De RES staat voor de Regionale Energie Strategie. Je kunt je laten informeren over de RES 1.0 in Noord-Holland Zuid via een online informatiesessie op 28 april. Lees hier meer en denk met ons mee!

Verdeeld over Nederland zijn dertig regio’s met zo’n strategie bezig. Hierin staat beschreven hoe en waar we duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe we de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken. Hilversum valt onder de regio Noord-Holland Zuid, en vormt met Gooi en Vechtstreek een subregio daarbinnen.

In  de RES wordt een uitwerking gemaakt van het nationale Klimaatakkoord. Die RES gaat maatregelen omvatten om in Nederland tot in totaal  35 Terawattuur (TWh) schone elektriciteitsopwekking te komen. In de regio Gooi en Vechtstreek gaat het om een toename van de huidige 21 gigawattuur (GWh) naar 321 GWh aan zonne- en windenergie. Dat is bijna net zoveel als het elektriciteitsverbruik van alle huishoudens in de regio.

Vanaf 2019 is gewerkt aan een concept-RES. Voor Hilversum is die in juni 2020 besproken in de gemeenteraad, wat leidde tot een zogenaamde zienswijze vanuit de gemeente – en vanuit talloze andere partijen. HET heeft daar destijds over ingesproken. Al die zienswijzen zijn nu verwerkt en opgenomen in de RES 1.0. Die wordt weer breed besproken.

Op zoek naar nieuwe opwekkansen
Van de oorspronkelijke tien zoekgebieden in de concept-RES Gooi- en Vechtstreek zijn er negen afgevallen, terwijl er maar één nieuwe is bijgekomen. Het verkennen van nieuwe opweklocaties is dus nodig. Dit wordt ondersteund vanuit de Lokale Participatiecoalitie. HET draagt graag bij met het zoeken naar en ontwikkelen van goede locaties voor zonne-energie (en wellicht toch kleinschalige wind) gevonden worden. Lees bijvoorbeeld over het Masterplan Zonnesnelweg van actief HET-lid Ron Spuijbroek. En in Kerkelanden is HET bezig met het ontwerp van een zonneparkeerplaats; een van de  opties die in de RES voor Gooi en Vechtstreek als kansrijk worden gezien. Want we moeten ook in het Gooi bijdragen aan de opwektaakstelling duurzame energie, om de klimaatverandering af te remmen. Heb jij daar ook ideeën voor? Laat ons dat weten.

Meer weten? Of je mening geven?
-Sluit aan bij de informatiesessie op 28 april, van 20:00-21:00 uur
-Laat je mening weten via info@hetcooperatie.nl
-Lees meer in dit artikel, met onderaan enkele informatieve links.